Når research blir til lureri

Foto:

Av

  Fredag ble det slått opp en sak som fremstiller det slik at Vestvågøy Venstre skal ha lurt en kvinne til å oppgi informasjon om personer i kommunens rusmiljø.

DEL

LeserbrevPresentasjonen forvrenger dessverre saken slik at en nokså uskyldig jobb med forstå omfanget av kommunens rusmiljø fremstilles som noe suspekt. Saken slik den fremstilles i Lofotposten gir en beskrivelse av dette som det er vanskelig for meg å kjenne meg igjen i. Det fremstilles der påstander om hva Venstre har tenkt å gjøre med informasjonen som utelukkende er basert antagelser.


Det informasjonen skal brukes til er å lære om og forstå hvor skoen trykker i kommunens rusomsorg. Dette skal sette oss bedre i stand til å iverksette riktige tiltak for å gjøre livet bedre for en gruppe av samfunnets aller svakeste. For å få til dette trenger vi å få høre historiene om disse problemene rett fra dem som har følt eller føler dem på kroppen.


Da jeg hadde kontakt med Lofotposten om denne saken, formidlet jeg ganske klart at saken slik den fremstilles av avisen må basere seg på en voldsom misforståelse eller en alvorlig kommunikasjonssvikt. Dette punktet drukner dessverre i avisens krigstyper om det suspekte i denne saken.


Som leder for Vestvågøy Venstre tar jeg naturligvis ansvar for at vi kan ha kommunisert så forkjært i denne saken at en person sitter med et inntrykk av å ha blitt lurt med på noe suspekt. Dette vil jeg naturligvis beklage på det dypeste. Jeg har tatt initiativ for å rydde opp i dette og har avtalt et møte med personen for å snakke gjennom saken og be om unnskyldning dersom personen har følt dette som en belastning.


Bakgrunnen for det som er gjort er at vi i Venstre ønsker å sette fokus på rusmisbrukere, deres forhold og deres tilbud i kommunen. Flere personer vi har snakket med forteller at systemet for oppfølging av rusmisbrukere er for dårlig og er overmodent for forbedringer. Mange snakker også om at svært mange unge personer i dette miljøet dør, og at dette kan tilskrives svakheter ved det tilbudet kommunen tilbyr.


Da Cafe 8373 hadde temakveld om rus nylig, kom det også klart frem at rusmisbrukere i kommunen selv mener rusomsorgen har tydelige mangler, blant annet når det gjelder ettervern.


Rusproblematikken er et sakskompleks der fakta og de reelle historiene om disse problemene er vanskelig tilgjengelig. Mediedekningen av denne gruppen svake mennesker gjør at man ikke kan lese seg frem i avisen til omfanget av dette problemet.


Som partigruppe har vi forsøkt å forstå dette sakskomplekset for å sette oss bedre i stand til å kunne foreslå gode og nyttige forbedringer av kommunens rusomsorg. Vi ønsker i størst mulig grad å basere vår politikk på reelle problemer slik de oppleves av folk som føler dem på kroppen.


Skal vi klare dette trenger vi å understøtte alt snakket i rusmiljøet med konkrete eksempler som kan vise hvor skoen trykker. Jeg ønsker derfor gjerne å snakke med dem som lever med rus eller som er etterlatte etter rusmisbrukere. Jeg vil anta at de sitter på kunnskap om rusomsorg som både politikere og lokalsamfunnet trenger. I alle fall hvis vi sammen skal kunne gi denne gruppen et godt tilbud som gir dem tilstrekkelig behandling for sin sykdom.


Den som leste saken i Lofotposten på fredag, ser at personen som klager på Venstre har kunnskap om 42 slike dødsfall de siste 15 årene. Personlig synes jeg dette er et høyt tall i en ganske liten kommune. Dette er nesten tre dødsfall i året som direkte eller indirekte skyldes rus, psykiatri eller relaterte problemer. Jeg mener dette er et problem som vi som politikere bør ta på alvor. Vi bør gjøre det vi kan for å unngå at folk i sin beste alder bukker under for rus og psykiatriske problemer.


Hvis vi skal få bedre kunnskap om hva som er problemet og hva som skal til for at det skal bli bedre, så trenger vi at folk i rusmiljøet deler sine historier med oss og forteller hvordan rusomsorgen oppleves. Vi ønsker at dette skal betraktes som at vi strekker ut en hånd og tilbyr politisk hjelp til en av samfunnets svakeste grupper.


Venstre har gått i front nasjonalt for å sikre rusmisbrukere behandling i stedet for straff. Dette må betraktes som et minimum av det denne gruppen bør få av behandling for sin sykdom. Som et neste steg mener Vestvågøy Venstre at rusmisbrukere må få tilstrekkelig oppfølging og et godt ettervern som sikrer at flest mulig i denne gruppen kan få sine liv tilbake.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags