Kompisgjeng vil utvikle eiendom på Vestvågøy i åpent brev til politikerne: «Mest av alt er vi skuffet over en prosess som fremstår i beste fall som kaotisk»

Lasse Vebostad, Eirik Magnus Samland, Sondre Knutsen Alvær og Magne Jacobsen

Lasse Vebostad, Eirik Magnus Samland, Sondre Knutsen Alvær og Magne Jacobsen Foto:

Av

Vi er fire kompiser som har sendt innspill til kommuneplanens arealdel om å få vurdert en mulig omregulering av en eiendom ved Nappstraumen. Vi har ingen problemer med å akseptere et avslag hvis det begrunnes på en skikkelig måte. Men begrunnelsen som ligger der nå er umulig å forstå.

DEL

MeningerI likhet med mange andre som eier eiendommer i kommunen sendte vi altså inn dette innspillet til kommuneplanens arealdel. Vi eier en eiendom ved Nappstraumen og ønsker å utvikle den til noe mer. Vi ønsker å skape noe og vi ønsker å tjene penger, ikke helt ulikt folk flest rundt omkring. Vi tenkte noe sånt som at «området ligger brakk, det er ingen som bruker det til noe, kanskje kommunen syns det er interessant at noen ønsker å satse og gjøre noe der».

Svaret vi får når arealplanen sendes ut til første høringsrunde er tredelt. Og det er for å si det enkelt- svært problematiserende og lite mulighetsorientert. Dette anfører kommunen som begrunnelse for avslaget:

1) Havnivå. Området ligger for lavt i forhold til havet, så dette går ikke med referanse til flomkrav.

2) Vannkapasitet. Det er ikke nok vannkapasitet i området.

3) Naturmangfold. Det er noen sjeldne sumpforekomster og fuglehekkesteder i området.

Vi går ut fra at denne begrunnelsen blir benyttet som beslutningsgrunnlag for politikerne. Vi benytter oss deretter av høringsrunden til å kommentere dette. Vi anfører at vi kan trekke et byggeprosjekt lenger bak på tomta, vi kan fylle opp tomta med masse og at det må legges inn som et krav at vi oppfyller flomkravene før noe som helst kan settes i gang. Det samme gjelder vannkapasiteten – vi ber om at det legges inn en rekkefølgebestemmelse om at ingenting kan gjøres for det er tilstrekkelig kapasitet på drikkevann i området.

Når det gjelder naturmangfold er vi interesserte i vite om det er løsbart, tatt i betraktning at det finnes slike registreringer svært mange steder langs kysten. Er det spesielle deler av eiendommen som bør holdes uberørt? Er det mulig å finne plass til både bebyggelse og naturmangfold? Det vil også være sikkerhetssoner på begge sider av Flæsveien (E10), som vil bidra til at strandeng og strandsump blir liggende urørt, det samme med bløtbunnsområder. Innenfor de samme områder vil det fortsatt være gode plasser for fuglelivet som er nevnt i konsekvensutredningen, både vade-, måke- og alkefugler.

Vi sender altså dette inn til kommunen, og får da blant annet til svar at «havnivå og vannforsyning vil selvfølgelig være løsbart.» Det vil si at to av de tre argumentene som ble anført i første runde ikke er relevante lenger. Det er nesten ikke til å tro. Kan vi nå gå ut fra at politikerne har brukt disse nye opplysningene som beslutningsgrunnlag? Argumentet om naturtype står seg fortsatt: «Det er kommunens vurdering at samfunnsnytte av eventuell utbygging ikke vil være stor nok for å kunne forsvare tap av denne naturtypen på nåværende tidspunkt.», står det i kommentaren fra kommunen. Hva betyr egentlig det? At det kan åpnes for å bygge på eiendommen senere? At det ikke er noe sted på den 52 mål store tomta som kan utvikles til noe?

Vi ringer kommunen og får en forståelse av at det ikke er ønskelig med mer bebyggelse så langt unna sentrum. En hyggelig saksbehandler sier at det ønskes fortetting. Nærmeste hus fra tomtegrensen vår er et steinkast unna, der er det for øvrig bygd opp flere nye boliger de siste årene. Samme saksbehandler fortsetter med å forklare at det rett og slett ikke ønsket å bygge på ubebygde tomter nær havet. Endelig et svar som faktisk har en eller annen mening, og som kan vise til et større overblikk over en helhetlig kommuneplan, men som nå kommer muntlig fra saksbehandler. Dette er vi sikre på ikke kan ha vært beslutningsgrunnlag i opprinnelige søknad opp mot politikerne!

Vi fire har hatt en åpen tilnærming til hva tomta kan brukes til, det være seg fritidsboliger, permanente boliger eller næringsformål. Vi kan skjønne at det er kan være en strategi ikke å ha flere helårsboliger der hvis det overordnede målet er å fortette sentrumsnære områder på Leknes og Gravdal. Selv om vi samtidig ser at det er kommet opp flere nye boliger på Tussan de siste årene. Men det er vel ikke planen å ha fritidsboliger så nært sentrumene? Og hva med sårt tiltrengte næringsarealer? De trenger vel heller ikke å ligge i sentrum?

Kjære politikere i Vestvågøy: Vi sitter igjen med et inntrykk av at det konstrueres argumentasjon her, det er ingen tegn til å se løsninger eller til å åpne en positiv dialog for hva investeringer og pågangsmot kan gjøre av godt for kommunen vår. Og prosessen som er kjørt her, krever dessverre et nytt innlegg for seg selv. Vi er blir selvsagt skuffet om avslaget står seg, og vi ikke får muligheten til å realisere næringslivsvekst, arbeidsplasser og å få være en aktør som setter bærekraft i førersetet. Men mest av alt er vi skuffet over en prosess som fremstår i beste fall som kaotisk. Og som svært lite mulighetsorientert. I tillegg vet vi lite om hva våre folkevalgte, dere politikere midt i en hektisk valgkamp, har hatt tid til å følge med på hvordan argumentasjon faller bort og eventuelt se saken med nye øyne etter det.

Kjære politikere i Vestvågøy. Vi imøteser svar på dette innlegget. Helst et svar som forklarer hvordan prosessen med kommuneplanens arealdel er kvalitetssikret av dere, og helst et svar som vi kan akseptere og slå oss til ro med.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags