"Problemet er fraflytting, ikke at det står et bygg med flat tak blant bolighus med saltak"

Av
DEL

Meninger«Vestvågøy kommune – i forkant» er slagordet Lofoten og Vesterålens største kommune smykker seg med. Kommuner har ambisiøse slagord for å profilere seg som framtidsrettet, positiv og handlekraftig. Utfordringen er å leve opp til innholdet.

Lofotposten har gjennom flere artikler fokusert på lang ventetid for privatpersoner og bedrifter som søker dispensasjon fra planer eller klager på kommunale byggevedtak. Ellen og Harry Martinsen har ventet i syv år på en avklaring om de får bygge bolig på Unstad. Omtrent like lenge har ekteparet fått beskjed om at det vil komme en kommunedelplan for Unstad som skal angi bruken av areal og retningslinjer for bygg. Foreløpig er arbeidet med planen ikke startet ...

Det er innlysende at innbyggere som planlegger bolig, næringsbygg og andre tiltak ikke skal behøve å vente årevis på en avklaring. Det mest positive for en kommune er at folk vil bygge, bo og skape virksomhet.

Vi sier ikke at enhver søknad skal gli gjennom den kommunale kverna uten at det gjøres grundige vurderinger. I noen tilfeller kan det være gode grunner for å legge føringer for stedsutvikling. Det overordnete regelverket krever dessuten at kommuner som planmyndighet følger nasjonale retningslinjer.

Men vi kan ikke se at dette er eneste årsak til tilfellene av lang ventetid i Vestvågøy. Søkere vi har snakket med sitter snarere igjen med følelsen av å bli møtt med likegyldighet eller motstand. Dette er folk som over tid har planlagt sitt nye hjem eller næringsvirksomhet, og har forventninger til å få alt på plass innen rimelig tid. Nå prosessen etter hvert går over til at de ikke får svar eller at kravene endres underveis, er det ikke vanskelig å forstå frustrasjonen og irritasjonen som melder seg.

Vi stiller også spørsmål ved den store fokuseringen på byggeskikk på Unstad. Problemet for bygdene er ikke mangel på sammenhengende byggeskikk. Problemet er fraflytting, ikke at det står et bygg med flat tak blant bolighus med saltak. Innenfor en vid tolkning av rimelighetens grenser bør kommunen være på tilbudssiden når folk ønsker å bygge utenfor Leknes. Skal bygdene leve, må ikke mangel på planer brukes til å ta livet av dem.

På Leknes innvilget flertallet i planutvalget dispensasjon fra planverket i en fart for bygging av kommunal barnehage. Att på til i et boligfelt. Danner det seg et inntrykk av at en praksis gjelder for kommunen, en annen for privatfolk og næringslivet, har kommunen en utfordring.

De er derfor all grunn for politikere og administrasjon til å ta en gjennomgang av kommunal praksis om Vestvågøy med rette skal framstå som en kommune i forkant.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags