Enkelt veivalg

Av

Etter mange års utredninger og ufattelig mye snakk har vi endelig fått et konklusivt svar fra Avinor og Statens Vegvesen. Det lar seg gjøre å bygge en ny fremtidsrettet flyplass og en veiløsning som de nå anbefaler sin oppdragsgiver Samferdselsdepartementet om å gjennomføre.

DEL

LeserbrevFlyplassen i seg selv har de kommet frem til er samfunnsmessig økonomisk lønnsom. Veien mellom Svolvær og Leknes er ikke det, men som de selv understreker er det svært få veiutbygginger som er det.

Å gjøre utbedringer på veien mellom Svolvær og Leknes er en dyd av nødvendighet. Den er da også med i Nasjonal Transportplan allerede, som en del av utbedringen Fiskebøl-Å. Det faktum at prosjektet kan bli litt dyrere enn antatt overrasker vel få. Veiutbygginger blir gjerne det. Vedtaket er gjort i Stortinget, og nå må vi bare sørge for at politikerne prioriterer dette og at tiltaket blir iverksatt så fort som mulig. Vi trenger strengt tatt ikke å ta med flyplassen i denne diskusjonen ettersom saken rundt vei allerede er behandlet og vedtatt i Stortinget. At en nå ønsker å gjøre noen andre trasevalg basert på grundigere utredninger av ekspertene i Vegvesenet styrker kun verdien av det endelige resultatet.

Flyplassen i seg selv er jo som sagt funnet å være godt innenfor å være samfunnsøkonomisk positiv, så denne investeringen i seg selv burde være en politisk no-brainer. Her vil samfunnet tjene på et samferdselstiltak og da burde det ikke være vanskelig å finne pengene. Kanskje er det andre statlige finansieringskilder som raskere kan realisere flyplassen og derved gevinsten? Staten finner ofte penger over andre budsjetter enn NTP til samferdselstiltak dersom bare viljen er der. Senest rett før helgen ble det kjent at Avinor gjør en milliardinvestering over eget budsjett når de nå har bestemt seg for å bygge nytt i Tromsø.

Det er som kjent dessverre ikke ofte at vi klarer å enes om de store sakene i denne regionen

Jim Roger Nordly

Jeg synes det er svært gledelig at både folk flest, politikere og næringsliv i Lofoten stiller seg bak forslaget. Det er som kjent dessverre ikke ofte at vi klarer å enes om de store sakene i denne regionen. Det gjør vi nå, og når utbyggingen er klar vil vi komme mye tettere på hverandre. Med dette øker forståelsen og enigheten om de viktige veivalgene som Lofoten må gjøre for å opprettholde bosetningen og invitere ungdommene våre hjem igjen etter fullført utdannelse.

Som med alt annet så har også denne saken sine motstandere, og som vanlig er motstanderne langt mer høyrøstede enn tilhengerne. Som for å understreke at de representerer selve folkesjelen omtaler de gjerne seg selv som «vi» og «alle vi andre».

Nå skal jeg ikke gå i den fellen å harselere med mine meningsmotstandere, ei heller vil jeg avfeie diskusjonen. Dialog er viktig for å få til gode løsninger for fellesskapet, men vi må ikke diskutere kun for diskusjonens skyld. På et eller annet tidspunkt må vi fatte vedtak og gå videre uten å bedrive evige omkamper.

De argumentene jeg har merket meg for å opprettholde dagens løsning har vært relatert til frekvens på flyvningene til Oslo,redselen for enda flere turister til Lofoten samt miljøhensyn.

I rapporten fra Avinor pekes det på at de forventer 7 avganger til Bodø hver dag. En utvidet flyplass gjør at større fly kan trafikkere ruten, vi får bedre regularitet enn i dag samtidig som nye og større fly gir langt lavere klimautslipp per passasjer enn dagens gamle Widerøe-maskiner.

Med direkteruter til Oslo og andre steder blir selvsagt behovet for ruter til Bodø langt mindre, da en stor del av passasjerene uansett kun har Bodø som mellomstasjon for sin videre reise. Med å sende folk dit de faktisk skal, frigjør man seter til de som faktisk må til Bodø på sykehus eller har andre gjøremål der, samtidig som vi unngår klimautslipp relatert til det som i bunn og grunn er en unødig omvei.

Med større flyplass blir vi utvilsomt mer tilgjengelige for turister. Det har mange blandede følelser for. Jeg tror imidlertid at turistveksten til Lofoten vil komme uavhengig av størrelsen på flyplassen. Mange av turistene flyr i dag til Evenes og kjører ut til Lofoten. Vinterstid er dette en risikabel øvelse for gjester som kommer fra varmere strøk og har liten eller ingen erfaring med kjøring på vinterstid. Kreative tunger vil ha det til at de som virkelig tjener på vinterturistene er slepebilene og biloppretterne, men dette er vel neppe en villet næringspolitikk.

Jeg tror at turistveksten til Lofoten vil komme uavhengig av størrelsen på flyplassen.

Jim Roger Nordly

Jeg er ingen ekspert på turisme, men antar at inntjeningen per turist er langt bedre på de som kommer med fly enn de som kommer med bobil eller telt, så spørsmålet blir vel mer om hvilke veivalg man ønsker å ta? At miljøregnskapet skal bli bedre av at turistene kjører hit i bobil framfor å ta fly er jeg i hvert fall ikke i stand til å forstå.

Det er også et uomtvistelig faktum at selv om en regner at alle som måtte komme med de tre direktemaskinene som Avinor antar vi får i høysesongen skulle være turister, så er dette en dråpe i havet i forhold til hva som kommer med fergene over Moskenes og Lødingen eller som kommer kjørende hit viafastlandsforbindelsen.

Til sist er det slik at reiselivsnæringen, og da kanskje i særdeleshet i Svolvær, sysselsetter mange mennesker på sine flotte hoteller. Med ny flyplass vil de på en helt annen måte enn i dag kunne betjene kurs- og konferansemarkedet. De fleste som skal på kurs og konferanser har ikke tid til å springe rundt i fjellene, men tar for seg av det byen har å tilby. Dette er i hovedsak gjester som kommer utenfor turistsesongen.Hvis vi virkelig ønsker at turisme skal være en helårsnæring med stabile arbeidsplasser for oss som bor her i regionen, da bør vi utvilsomt si ja takk til større flyplass.

Samtidig bygger vi ikke verken vei eller flyplass først og fremst for turistene, men for oss som bor her. Om en ikke reiser mer enn et par ganger i året så kan en saktens komme seg til Evenes, men mange av oss er avhengige av å reise bort på arbeid og da må vi ha et velfungerende flysystem. Dagens løsning er både dårlig og svært kostbar noe som gjør at mange bedrifter vil få enorme ekstra kostnader dersom de skulle velge å etablere seg i Lofoten. Verden blir som kjent stadig mindre og fremtidens næringsliv vil på en helt annen måte enn nå forholde seg til at de må forflytte seg raskt over større distanser. Det er umulig å få til uten et skikkelig flytilbud.

De som argumenterer mot ny flyplass på Leknes understreker oppfatningen av dagens tilbud som meget godt og kobler gjerne dette med løse forhåpninger om en kommende el-fly-revolusjon.

Flyparken vi har i dag er en flåte med museumsgjenstander hvor kun farge og interiør er nytt. Det er en eldgammel flypark som Widerøe bruker store ressurser på å vedlikeholde. Grunnen er at det ganske enkelt ikke finnes noen som bygger fly av den størrelsen som Widerøe benytter. I stedet må de støvsuge markedet for brukte Dash 8 100/200, siste gang et av flyene FlyViking prøvde å erobre Nord-Norge med. Om få år er hele flyparken til Widerøe klar for å bli spiker, og hva skal vi fly med da? Etter det jeg har klart å finne ut er det ingen produsenter som planlegger å starte produksjon av fly av den størrelsen Widerøe har i dag. Markedet for slike fly fins ganske enkelt ikke.

Flyparken vi har i dag er en flåte med museumsgjenstander hvor kun farge og interiør er nytt

Jim Roger Nordly

Jeg synes også el-fly høres fantastisk bra ut, men de finnes som kjent ikke enda, om en ser bort fra den lille 2-seters maskinen som Avinor eide. Det hevdes at de første maskinene skal være i luften om 10 år, når det definitivt er slutt på levetiden for dagens Widerøe-fly. Spørsmålet er jo da hva som skjer dersom disse flyene ikke kommer, eller som det nå blir signalisert, at de vil trenge lengre rullebaner enn det vi har idag? Hva skal vi da gjøre? Gå tilbake til Twin-Otter eller sjøfly? Saken er at vi risikerer å stå uten et fungerende flysystem om ikke noe blir gjort, og det særdeles raskt. 10 år går styggfort når en skal finne penger og bygge ny flyplass.

En god veiløsning er avgjørende for den fremtidige utviklingen i Lofoten. Flere har pekt på at vi trenger et felles bo- og arbeidsmarked. Dette er jeg helt enig i. Skal vi rekruttere de beste hodene må vi kunne tilby interessante arbeidsplasser til begge foreldrene i de familiene som vil flytte hit. Lofoten med sine drøye 20.000 mennesker er lite, og deler vi dette opp i øst og vest så blir det fort tynt. I vårt selskap har vi hatt flere ansatte med bosted i Svolvær og jobb hos oss på Leknes. De som arbeider ved våre avdelinger i Oslo eller Bergen synes nok at 7-8 mil mellom jobb og hjem ikke høres så mye ut, men det er noe ganske annet å kjøre på en flerfeltsvei i Oslo enn å snirkle seg over Sjurbakken en vintersdag, eller bak en karavane av bobiler på sommeren. Vi trenger kortest og tryggest mulig vei. Ikke bare mellom Svolvær og Leknes, men gjennom hele Lofoten.

Røster har også talt imot trasevalget gjennom Borge. Jeg er imidlertid svært glad for at Statens Vegvesen ønsker å gi oss en raskere og tryggere vei framfor å ruste opp den gamle, slik kritikerne har ønske om. Den nye løsningen gjør minimale inngrep, og det lille som blir er det mulig å finne avbøtende tiltak på. Det er selvsagt også fornuftig å velge Borge over Valberg i denne sammenhengen. Borge har potensial til å vokse med den nye veien, få ny bosetting og en ny giv.

I det hele tatt synes jeg Avinor og Statens Vegvesen har vært svært så generøse med oss. Vi bør nå bruke tiden fremover til å skaffe gjennomslag for at pengene faktisk bevilges, slik atvei og flyplass kommer på plass før det er for sent.Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags