Gå til sidens hovedinnhold

Debatten om de fysiske konsekvensene av en storflyplass må også tas

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I fjor konkluderte Avinor og Statens Vegvesen med at Lofoten er best tjent med en storflyplass på Leknes og ny veiløsning mellom Leknes og Svolvær. Forslaget er omdiskutert, men samlet flertallet i kommunene i Lofoten om en nærmest historisk enighet.

Utbyggingen vil samtidig bety store inngrep i naturen. Ikke bare når det kommer til dyrka mark og landbruksareal. Rullebanen og sikkerhetssonene vil spise av boligområder - både nåværende og fremtidige - og gi store endringer i et stort område.

Nylig ble det klart at et planlagt boligfelt på Skulbru er på kollisjonskurs med den mulige storflyplassen. Mens sørenden av rullebanen vil komme omtrent like langt som dagens, vil ny rullebane strekke seg 1,5 kilometer lenger nord.

Forståelig nok vil ikke Avinor åpne for ny boligbebyggelse for en mulig ny flyplass - og det er riktig å si nei når det ikke er avklart enda om området trengs til en stor utbygging.

Lofoten har sagt ja til anbefalingen fra Avinor, men konkrete konsekvenser av hva utbyggingen vil bety i praksis for innbyggere tett på flyplassen er ikke like bredt debattert.

En stor flyplass på Leknes vil ligge nært sentrum - og vil dominere sentrale deler av Vestvågøy. Om målet om å ta ned store jetfly nås vil det være en stor kontrast til dagens mindre propellfly.

I en paneldebatt i fjor la ordfører Remi Solberg vekt på at fordelene er større enn ulempene. Da argumenterte Naturvernforbundets Martin Eggen med at konsekvensene for naturen diskuteres etter at regionen har sagt ja.

Det er et betimelig poeng, selv om vekst alltid har omkostninger. Å sikre vekst og bosetning er den store utfordringen for både Nord-Norge og Lofoten fremover. Det vil gå på bekostning av natur i større eller mindre grad.

Fordelene ved et bedre flytilbud til Lofoten er åpenbart viktige og store. Vi mener det er klart positivt at regionen er anbefalt en stor, ny flyplass som kan gi utvikling og bedre kommunikasjon.

Konsekvensene blir samtidig også mer synlige jo mer konkret et prosjekt blir, enten det er snakk om hoteller på kaia i Svolvær eller en stor flyplass. Boliger som ikke kan bygges et eksempel på at noe må vike. Støy vil være en annen konsekvens for en stor flyplass.

Lofotrådet har slått fast at flyplassen er ønsket. Debatten om de fysiske konsekvensene for Leknes og områdene rundt må også komme i sin fulle bredde, selv om et overordnet mål er å bedre kommunikasjonen.

I år kommer svaret på hvilke prioriteringer staten vil gi i Nasjonal Transportplan. Transportetatene sa i fjor at tiltak på vei bør prioriteres dersom det er knapphet på midler. Signalene har ikke vært lystige for ny E10-trasé, Lofoten må også knive med mange andre prosjekter om penger.

Forutsetningene kan også endres, koronakrisen påvirker flybransjen og reisemønstre. Hålogalandsveien bringer også Evenes nærmere.

Elektriske fly ligger litt frem, men kan også endre bildet. Lofoten vil ha stor flyplass for jetfly, samtidig vil regionen også stå frem med en ren profil og som lavutslippsregion.

Bedre samferdsel er viktig, da er det viktig at konsekvensene også debatteres grundig.

Kommentarer til denne saken