Først vil jeg beklage dersom noen ikke har fått det svar de fortjener. Selvsagt skal alle få svare når de henvender seg til Telenor, enten det er til meg eller vår kundeservice. Beklageligvis makter jeg ikke å svare alle personlig, men selvsagt skulle hytteeierne fått svar.

Det er et lite område her ved Austre Nesland som ikke har mobildekning. Det er et faktum at hele 99,9 prosent av befolkningen i Norge har mobildekning der de bor, mens på arealsiden er vi rundt om lag 85 prosent. Det vil si at 15 prosent av vårt lands flateareal ikke har mobildekning. Telenor har leveringsplikt på tale, men ikke på data der det bor fastboende, men ikke til hytter slik som det er i dette tilfellet.

Vi har diskutert dette området med Flakstad kommune tidligere, men det må betydelig offentlig støtte til da en slik etablering vil koste rundt 1,7 millioner pluss framføring av kraft til punktet. Område ligger vakker til Vestfjorden men dessverre ikke i fri sikt for noen sendere for mobil.

Pr i dag er det dessverre ikke godkjente prosjekter som vil løse dette. Vi har heller ingen aktive fastnett-kunder for fastboende her pr. nå.

Med vennlig hilsen

Bjørn Amundsen