- Først og fremst må jeg få si tusen takk til administrasjonen og formannskapet, som har sett hva vi har jobbet med siden i 2011-2012.

Videre rettet Gylseth også en stor takk til alle som jobber i Steinfjorden Sjømat, og fastslo at bedriften har lojale fiskere som lever fangsten til bedriften, som igjen skaper en god og stabil arbeidsplass.

Begrunnelse

Varaordfører Anne Sand sto for prisutdelingen, og fortalte at Vestvågøy kommunes næringspris har vært utdelt siden 1995, og skal være med å stimulere til nyskapning og videreutvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen.
I begrunnelsen til prisvinneren heter det blant annet: Overtok fiskemottakene på Tangstad og Eggum i 2011-2012. Begge mottakene er utbygd, og kaia på Eggum er utvidet og gir god kaiplass.
Anleggene er oppgradert for gode arbeidsforhold for egne ansatte og fiskere.
Begge anleggene har fått montert kjøleanlegg og sløyelinje. På Tangstad er det bygd opp egnesentral for lineflåten og ny frysetunnel for å nevne noe.

Skaper optimisme

- Årets prisvinner har et bevisst forhold til å bruke lokale leverandører til virksomheten, sa varaordføreren, og la til at prisvinnerens serviceinnstilling, blir satt stor pris på av alle innen fiskeriene.
Videre sa varaordføreren at prisvinneren har jobbet målbevisst, og vist gode resultater, og at han med sin innsats og sine investeringer, har gitt ny optimisme til Eggum og Tangstad.
Steinfjorden Sjømat omsetter i år for ca. 65 mill, og har 17-18 årsverk.