Ja, så er vi i gang med den evinnelige saltingen av veiene våre. Det er like sikkert at når temperaturen kommer under to plussgrader, så er det salting. Og noen steder blir det strødd sand.

Hvorfor er det ingen som skal kjøre etter trafikkreglene og avpasse farten etter føre, vær og forholdene?

Jeg tror det er noen som møter seg selv i døren med disse tiltakene. De tunge kjøretøyene er pålagt å ha henholdsvis tre eller syv kjettinger. Men ingen skal bruke disse, og roper på strøing.

Hva er vitsen med å ha glattkjøringskurs i føreropplæringen når alle skal kjøre på sommerføre?

Slutt med salting og la vinter være vinter. Det er ingen som snakker om miljøet med all den oppløste asfalten.