Direktør Geir Are Johansen i Museum Nord sier at stillingen man nå lyser ut er å skaffe en erstatter for tidligere daglig leder ved Lofotmuseet, nemlig Audun Aanes. Han sluttet i denne stillingen ved årsskiftet, og Museum Nord er nå opptatt av å skaffe en etterfølger til Aanes.

Ny utlysning

– Vi har hatt en runde med utlysning allerede, men fikk inn kun fem søknader, og dette syntes vi var et for lite søkergrunnlag. Derfor har styret besluttet å lyse ut stillingen en gang til.

– Vi vet ikke helt hva som var årsaken til at ikke flere søkte, for dette må være den mest spennende stillingen for øyeblikket i hele Museum Nord. Årsaken er at den som ansettes også skal arbeide videre med Skreiprosjektet i Storvågan utenfor Kabelvåg, i tillegg til å drifte dagens Lofotmuseum.

Fikk full støtte for SKREI: – Det er utrolig viktig med støtte fra hele Nordland Ap

SV gir SKREI full støtte

Stillingen skal ikke bare søke å være en pådriver for å få realisert det fantastisk spennende og historiske Skreiprosjektet, men man forutsetter at vedkommende også skal ha det framtidige driftsansvaret for prosjektet etter at det er realisert.

– Derfor er vi i gang med en ny søkerrunde for å skaffe gode kandidater. Og denne gangen håper vi virkelig at det melder seg mange søkere til denne spennende og utfordrende jobben i Museum Nord, sier direktør Geir Are Johansen til Lofotposten.

Skreiprosjektet

I uminnelige tider har skrei og torsk vært den mest sentrale ressursen i nord, og kanskje også den mest betydningsfulle verdiskaperen for nasjonen Norge, skriver Museum Nord om Skreiprosjektet på sin nettside.

Nord-Norges første by ble grunnlagt i Storvågan/Kabelvåg i Lofoten, og er i historisk sammenheng et av Norges viktigste områder.

Her startet det markedsorienterte Lofotfisket, og det vokste fram bosetting og internasjonal handel som medførte velstand og oppgangstider for hele nasjonen.

Målsettingen med SKREI er et besøkssenter med omkring 150.000 gjester årlig. Det er stor interesse og begeistring for prosjektet, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tema for formidling og opplevelser er skrei i alle varianter og betydninger: hva har skreien betydd og hva betyr den for Lofoten og for nasjonen Norge?

Det skal skapes opplevelser som gir forståelse og innsikt i Lofotfiskets betydning, i fortid, nåtid og framtid.

Særlig viktige målgrupper er barn og unge, men også tilreisende turister.

Vil løfte «SKREI» inn i Stortinget