En lokal komite har i samarbeid med prosten utarbeidet et forslag til program for bispevisitasen i Buksnes og Hol menighet og nå er programmet fastsatt av biskopen.

Bispevisitasen vil foregå fra 5. til 8. februar, samt den 11. februar.

Markerer samefolkets dag

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes starter visitasen med møte med kirkelederne og menighetsrådet mandag ettermiddag/kveld.

Tirsdag blir det møter med de ansatte før turen går til Leknes Bo- og servicesenter der det blir andakt, lunsj og samtale.

Biskopen vil møte formannskapet og prostiets prester, samt delta på arrangementet «Kirken i det offentlige rom» som arrangeres på Meieriet.

Tirsdagen blir avsluttet med gudstjeneste på samefolkets dag i Hol kirke.

Deltar på spørretime

Onsdag starter med at barnehageunger kommer på besøk i Buksnes kirke, før det blir formiddagstreff på Menighetshuset og spørretime med elever fra Vest-Lofoten videregående skole på Meieriet.

Dagen avsluttes med frivillighetsfest på Vest-Lofoten videregående skole på Gravdal.

Onsdag blir det møte med turistnæringen på Ballstad før turen går til Storeidet forsamlingshus der biskopen skal ha samtaler med den Læstadianske forsamling. Dagen avsluttes med gudstjeneste i Hol kirke.

Søndag 11. februar avsluttes bispevisitasen med visitasgudstjeneste i Buksnes kirke med etterfølgende kirkekaffe på Buksnes skole.

-Biskopen ser med glede fram til visitasen i Buksnes og Hol heter det i et brev til Vestvågøy Kirkelige Fellesråd, fra biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.