Disse er valgt inn i menighetsrådene

Det er nylig avholdt valg til de lokale menighetsrådene. Her er en oversikt over hvem som er valgt inn som faste medlemmer.