Lars Røyrhus ved Lofoten folkehøgskole og aktivt medlem av Den Norske Turistforening (DNT), inviterte tirsdag til oppstartsmøte av DNT ung i Lofoten. Starter opp DNT ung

Møtet fant sted på folkehøgskolen i Kabelvåg. Rundt 20 ungdommer møtte, og fikk både informasjon om DNT, samt delta på idemyldring om hvilke aktiviteter gruppa skal gjøre.

- Vi satte ned en arbeidsgruppe som skal planlegge første tur. Andre skal ut på ungdomsskoler og videregående skoler for å informere om tilbudet. Vi vil i løpet av uken være å finne på både Facebook og Instagram, forteller Monika Kransvik, voksenkontakt i DNT ung.

DNT ung er et tilbud til de som er mellom 13 og 26 år, og gruppa er en del av Lofoten turlag.