Gå skoleveien FØR skolestart, slik at barnet blir kjent med veien og oppmerksom på farene.

Trygg Trafikk er derfor ute med sitt årlige budskap: "Øv på skoleveien sammen med barna."

Lofotposten stiller seg bak denne oppfordringen. Dette er en såkalt lavthengende frukt. Det er rett og slett bare å få det gjort, og gevinsten er økt sikkerhet.

Skolevei-anbefalingene til den sentrale norske trafikksikkerhetsorganisasjonen er for øvrig enkle, og vi viderebringer de gjerne i vår avis:

Dette sier Trygg Trafikk:

  • Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen.
  • Øv på skoleveien sammen med barna.
  • Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.
  • Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
  • Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å sykle alene.

De anfører også at "trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene."

Dette er en gjenkjennbar situasjon ved flere skoler i Lofoten, ikke minst ved de største skolene som Svolvær, Kabelvåg og Leknes. En naturlig konsekvens av disse skolenes størrelse og beliggenhet.

Vi som kjører bil må også ha et ekstra skjerpet fokus ved skolestart. Seksåringene som nå skal ut i trafikken har ikke forutsetninger for å gjøre gode vurderinger i alle situasjoner, og da må vi andre kompensere for dette gjennom særlig hensynsfull kjøring.