Denne boligen mottok 29 bud og gikk 1 million over takst: - Høyst uvanlig

Over 60 personer bestilte prospektet på eneboligen i Saltværingsveien i Henningsvær. 29 bud senere ble eiendommen solgt en million over takst.