Denne faktoren avgjør om du får superrente på lånet

Av

Det er spesielt én faktor som avgjør hvilken rente du får på lånet ditt, og det er neppe den du tror.