- Norsk skole skal være gratis for alle. Jeg synes det skillet på SFO og skole er unaturlig, de fleste barn - og særlig de i 1. klasse er avhengig av en plass å være til foreldrene er ferdig på jobb.

Fra 1. august blir det gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger i hele landet.

Stortingspolitiker Mona Fagerås (SV) fra Vestvågøy mener enigheten mellom SV og regjeringen i statsbudsjettet er viktig.

- Dette betyr mye for mange, mener Fagerås som selv har bakgrunn som lærer.

Vil utvide

Hun viser til at en familie med en 1. klassing i SFO på Vestvågøy sparer 19 272 kroner i året. I Vågan er besparelsen på 22 704 kroner.

- 1752 kroner i måneden, som er summen på Vestvågøy, er mye penger for en familie i løpet av et år, spesielt nå som prisene bare fortsetter å stige.

Fagerås trekker frem at det i skoleåret 2021/22 var 9959 førsteklassinger som ikke gikk på SFO. 1 av 3 foreldre opplyste at årsaken var for høy pris.

- Det gir et klasseskille på barn, det synes vi er veldig uheldig. Vi vil ikke at noen barn skal måtte gå hjem alene, og ikke få være med på leken og sosialt samvær med de andre.

SV vil nå utvide ordningen med gratis SFO. Partiet ønsker å gi alle elever fra 1. til 4. trinn gratis halvdagsplass.

- Innsparingen vil for mange familier være på mange titusener kroner.

Mona Fagerås sier det vil være viktig for partiet å forhandle med Ap og Sp om i kommende statsbudsjett.

- Her vet regjeringen hva de kan forvente av oss til høstens budsjettforhandlinger.

- Hvordan skal dere betale for det?

- Vi ønsker økte skatter for landets rikeste. Det er vår hovedkilde til finansiere slike ting, så vil det bli tema for forhandlinger når partene setter seg ned.

Store variasjoner

- Gratis SFO er en genial velferdsreform. Vi omfordeler penger fra den økonomiske eliten til barnefamiliene, samtidig som vi inkluderer de som har stått utenfor, sier SVs stortingspolitiker fra Lofoten.

Mona Fagerås er selv lærer. Hun peker også på at innholdet i tilbudet er viktig. Regjeringen har innført en egen nasjonal rammeplan for tilbudet.

- Som forelder vil du at barna dine skal ha et trygt og godt tilbud når du selv ikke er ferdig på jobb. SV er også opptatt av å se på innholdet. Det er veldig forskjellig fra kommune til kommune, der noen ser på det litt som oppbevaring - mens andre legger mer i det.

Fagerås viser til store variasjoner i prisen. Snittprisen for en halvdagsplass er på 1860 kroner.

- Hva tenker du om de lokale forskjellene og prisnivået i Vågan, der SV også sitter i posisjon?

- Jeg har også vært kommunepolitiker, akkurat det der har også med kommuneøkonomi å gjøre. Det er veldig store forskjeller i pris, det er også en av grunnene til at vi synes denne reformen er fantastisk. Det kommer vi til å bruke enhver anledning til å jobbe for å utvide, sier Fagerås som tidligere har vært utdanningspolitisk talsperson i SV.

Målet er å utvide ordningen til å omfatte elever i 2. klasse neste år, og deretter videre helt opp til 4. trinn.