Denne torsken har bodd på torskehotell siden i vinter. Nå sjekker den ut og drar til Spania

I vinter ble mange tonn med levende torsk satt i merder hos Lofottorsk AS. Nå er selskapet i full gang med å slakte torsken som blir sendt fersk til markedet i Spania. Daglig leder Arne Mathisen er klar på at markedet vil ha fersk torsk hele året.