↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

76 05 40 30

Faks: 76 05 40 40

Besøksadresse

Lekneskroken 3
8370 LEKNES
 1. Beskrivelse

Lofoten Avfallsselskap (LAS) er godkjent mottaksanlegg for av avfall i Lofoten, og eies av kommunene Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan.
LAS har som oppgave å besørge avfallshåndteringen i området gjennom innsamling, sortering, gjenvinning av avfall. LAS kan også tilby kompetansetjenester innen avfallshåndtering og miljø, med både miljøsanering til bygg og anleggsbransjen, og foredrag til skoler med flere. I tillegg utgis også LAS miljønytt 2-3 ganger pr. år.
LAS ble etablert i 1990, og har siden den gang bygd opp stor egen kompetanse, og har i dag 4 veldrevne anlegg i regionen:

 • Haugen Avfallsanlegg og deponi , med egen komposteringsanlegg.
 • Leknes Miljøstasjon (Storeidøya)
 • Svolvær Miljøstasjon (Osan)
 • Fjøsdalen Miljøstasjon

Hovedkontoret ligger på Leknes
LAS har innsamling og mottak av følgende avfallstyper (fraksjoner) fra husholdning og næringsliv:

 • Matavfall og våtorganisk
 • Papir, kartong og papp
 • Glass- og metallemballasje
 • Husholdningsplast
 • EE- avfall og elektronikk
 • Farlig avfall
 • Trevirke og hageavfall
 • Klær til gjenbruk (Fretex)
 • Jern og metall
 • Plast (noen typer, resten er restavfall)
 • PCB-vinduer
 • Slam
 • Restavfall og noen andre mindre fraksjoner
 • Inert avfall (ikke brennbart)

Følg oss på vår facebook side www.facebook.com/las.lofoten