↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

76 06 99 90

Besøksadresse

Måseveien 2
8300 SVOLVÆR
  1. Beskrivelse

Tre Team Entreprenør AS ble etablert i 1973, først som Kjell Kristiansen AS, men ble etter hvert endret til Tre Team Entreprenør AS.

Vi driver i dag et entreprenørfirma som tar store og små oppdrag.
Vi utfører stort sett alle typer oppdrag innen byggebransjen, som tilbygg, påbygg, eneboliger, garasjer, hytter, renovering, oppussing, piperenovering og forsikringsjobber.
Vi har håndtverksavtale med If skadeforsikring.
Vi har tillatelse fra Arbeidstilsynet til arbeid med asbest og asbestholdige produker.

Firmaet drives i dag av Raymond Larsen som daglig leder og Karl-Ove Larsen som byggmester.
Vi har for tiden 15 fast ansatte, fordelt på murer, snekkere og 3 i administrasjonen + 5 lærlinger.
Vi er også en godkjent lærebedrift, er tilknyttet Opplæringskontoret for Lofoten og Vesterålen og har jevnlig 3 4 lærlinger.
Flere av våre ansatte har hatt læretid i firmaet og endt opp hos oss som fast ansatt etter avtjent verneplikt.

Godkjenninger og sertifiseringer