↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

76 11 05 20

Postadresse

Postboks 47
8376 LEKNES
  1. Beskrivelse

UNIVI Bedriftshelsetjeneste er en moderne, fremadrettet virksomhet som hovedsakelig betjener bedrifter i Lofoten og Vesterålen, men som også har oppdragsgivere flere steder rundt i Nord-Norge. Vi har kontor på Leknes i Lofoten og på Sortland i Vesterålen, men store deler av det aktive arbeidet foregår ute hos kundene.
 
HMS-tjenester
Helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer omfatter alt fra hvordan medarbeiderne trives og samarbeider, til fysiske forhold. Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan virke inn på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.