↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

76 05 50 00

Besøksadresse

Storvollveien 45
8370 LEKNES
  1. Beskrivelse

KORT OM OSS

TEFT Entreprenør AS, med nærmere 50 ansatte, er entreprenørselskapet i TEFT Gruppen AS. Med 45 års historie som boligbygger og med cirka 1200 oppførte boenheter, er vi i dag aktør innen alle kategorier boligprosjekter, herunder restaurering. Fra 2014 ble vi del av huskjeden Blink Hus, som er en av Norges største husleverandører. TEFT Entreprenør fører også opp næringsbygg innen fiskeri, landbruk, verksted, kontor og handel og offentlige bygg som skoler, sykehjem og barnehager. Vi har en solid stab av fast ansatte snekkere med fagbrev. I tillegg har vi til enhver tid 6-7 lærlinger, den mest vellykkede modell for god rekruttering.

Godkjenninger og sertifiseringer