Gå til sidens hovedinnhold

Derfor er god og tilstrekkelig svømmeopplæring viktig!

Artikkelen er over 2 år gammel

Læreplanen i kroppsøving er klar: En fjerdeklassing skal etter endt svømmeopplæring kunne svømme 200 meter, på magen og på ryggen, rulle rundt i vannet, flyte i tre minutter, kunne dykke og ta seg i land. Greier de dette, karakteriseres de som svømmedyktige.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Undersøkelser viser likevel at til tross for særdeles spesifikke krav, så har norske tiåringer for dårlige svømmeferdigheter. De greier ikke kravene som læreplanen stiller. Faktisk viser tall fra Norges Svømmeforbund at bare halvparten av tiåringene har de elementære svømmeferdighetene som læreplanen sier at de skal ha. Kystnasjonen Norge ligger med andre ord langt etter de andre Nordiske landene når det gjelder svømmeopplæring. Når antall svømmetimer varierer fra skole til skole, fører dette til at vi har noen elever som er gode svømmere, noen som ikke kan svømme – og mange som kan svømme litt.

Det å svømme litt er ikke det samme som å være svømmedyktig. Havet er sjelden så rolig som et innendørsbasseng. Kravene i læreplanen er forankret i sikkerhet, og tanken er at elever skal kunne berge seg i land.

For å nå målene må elevene, i tillegg til å ha kompetente lærere, ha nok timer til å bli trygge i vann, både ute og inne, og de må øve jevnlig. Norges svømmeforbund mener at barn trenger minst 40 timer øving i året om de skal ha mulighet til å nå kravene for svømmedyktighet.

Forbundet har også tidligere pekt på at mange barn lærer å svømme på andre arenaer enn på skolen. Noen foreldre sender barna på svømmekurs, mens andre bruker ferieukene i varmere strøk til å øve på svømmeferdighetene. Dette er med på å skape ulikhet og sosiale skiller, og særlig utsatte er elever fra andre kulturer. Jeg er bekymret for at et større bassenganlegg kan komme til å bli for dyrt for mange i lokalbefolkningen å bruke, noe som igjen er med på å skape sosial ulikhet.

Svømmeopplæring i regi av grunnskolen er et viktig bidrag til å jevne ut forskjeller i svømmedyktighet mellom grupper av ungdommer, på tvers av kjønn og kultur. Vi snakker altså om både folkehelse og sosial inkludering.

Et kjapt internettsøk viser at lista over kommuner som kritiseres for dårlig svømmeopplæring er lang. På den lista bør ikke Vågan være. Alle barn og unge har rett til en god svømmeopplæring uansett bosted, og Vågan kommune må ta konsekvensen av at det er de som er ansvarlige for at tiåringen skal kunne svømme. Ikke bare på papiret, men i vannet.

Kommentarer til denne saken