Gå til sidens hovedinnhold

Derfor hører du tyfonene klokken 12

Onsdag 12. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret tyfonene rundt omkring i alle kommuner med varslingsanlegg.

Signalet testes fast i januar og juni hvert år og betyr «Viktig melding – søk informasjon».

Hører man dette signalet utenom de faste testene, skal man altså søke informasjon i radio, tv, aviser, i sosiale medier eller på myndighetenes nettsider.

Det er plassert ut rundt 1250 slike tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare - både i krigs- og fredstid.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en pressemelding.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Aarsæther.

Sivilforsvaret er underlagt DSB og har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene.
Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Kommentarer til denne saken