De fleste forbinder brannvesenet med slukking av branner, men av og til å de faktisk også tenne på ting.

I kveld brenner brannvesenet ned et hus på Sauøya i Henningsvær, hensikten er å ha muligheten til å trene på brannslukking for brannmannskap på en kontrollert måte.

Det opplyser brannsjef Lars Ottemo Gärtner i Vågan brann- og feiervesen mandag ettermiddag.

Også politiet opplyser at brannvesenet øver i kveldinga.

Ottemo Gärtner forteller at øvelsen er en del av årlig utsjekk av røykdykkere, og test av nytt slokkeutstyr for Henningsvær. En ny slokke-lanse slukker effektiv, mens man venter på røykdykkere fra Svolvær.