Gå til sidens hovedinnhold

Dette er hva nordmenn forbinder med Lofoten

Artikkelen er over 6 år gammel

Rorbu og midnattssol er ute. Fisk og olje tar større plass. SE INTERAKTIVT KART!

Øverst i saken ser du et interaktivt kart som viser noen av funnene i undersøkelsen.  Berør kartet for å aktivere det!

Ti år etter den forrige kartleggingen av hva nordmenn forbinder med Lofoten, har Destination Lofoten gjennomført en ny undersøkelse. Den største forskjellen er at midnattsola og Hurtigruten har falt ut av topp-10-listen over assosiasjonene nordmenn har av reiselivsregionen, sammenlignet med 2005.
Også det som har vært Lofotens varemerke, den rødmalte rorbua, forbindes i langt mindre grad enn før med regionen. I 2005 svarte 21 prosent rorbu på spørsmålet «Hva forbinder du med Lofoten?». Ti år senere deles assosiasjonen av bare fem prosent.

– Overrasket

1000 nordmenn har fått spørsmålet. Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået Aniara på vegne av Destination Lofoten.
– Rorbuas plass er kanskje det mest overraskende funnet. Sammenlignet med 2005 viser denne undersøkelsen at Lofoten i 2015 har klart færre markante indikatorer. Nordmenn har et breiere bilde av hva Lofoten inneholder. Undersøkelsen viser at Lofoten er en attraktiv reiselivsregion som står høyt oppe på nordmenns ønskeliste for feriemål, sier daglig leder Elisabeth Dreyer og ansvarlig for undersøkelsen, Trygve Steen, i Destination Lofoten.


Ikke uventet forbindes fiske med Lofoten av de fleste, 54 prosent. I årets undersøkelse har dessuten olje/gass klatret kraftig på listen, fra to prosent i 2005 til 15 prosent i år.
– Det har sammenheng med debatten de senere årene om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, og konsekvensene for fiskeriene. Dette er saker som media har omtalt ofte, og som er kjent over hele landet, mener Steen.
Vakker natur forbindes med Lofoten av flere enn sist (33 mot 35 prosent), fiskeri generelt av 30 (som sist), mens færre enn i 2005 forbinder Lofoten med en turistifisert region.
– Undersøkelsen viser at folk har et breiere bilde av Lofoten enn for ti år siden. Assosiasjonene med Lofoten er flere enn for en del andre regioner i nord. At fiskeri og fisk generelt kommer høyt er kanskje ikke så uventet. Det har vært mye fokus på Lofotprodukt og markedsføring av fisk, samt Lofotlam. Lofoten er de siste årene også blitt en matregion, mener de to.
 

– Markedsføring

Elisabeth Dreyer mener undersøkelsen også gjenspeiler markedsarbeidet fro Lofoten. Destination Lofoten legger til rette for 50 presseturer/visningsturer for nasjonal og internasjonal presse i året.


– Reparasjonene fra disse turene viser også bredden i aktiviteter, tilbud og næringer i Lofoten, mener hun.
Mens midnattsola har falt ut av topp 10, har flere en assosiasjon av Lofoten og friluftsliv og nordlyset. Det kommenteres slik i oppsummeringen.
«At assosiasjoner til midnattssol er redusert og nordlys har økt bør man være obs på. Selv om vinterturismen målt i kommersielle gjestedøgn har vokst mye de senere år, er det sommerturismen som er den største i absolutte tall, og midnattssol er en viktig sommerattraksjon».
At langt færre nå enn tidligere oppfatter en forbindelse mellom Lofoten og Hurtigruten, forklarer Dreyer slik:
– På 1990- og 2000-tallet var Lofoten en del av reiselivskonseptet som Hurtigruten markedsførte. Nå fokuserer selskapet mer på rundreisepassasjerer, og bruker Lofoten langt mindre i markedsføringen.


Destination Lofoten er i gang med revideringer av Masterplanen for reiselivet. Trygve Steen ser undersøkelsen som et nyttig diskusjonsgrunnlag.
– Den er viktig i forhold til hvordan vi blant annet markedsfører Lofoten, hvordan vi henvender oss til ulike grupper og hva vi skal legge vekt på.

Kommentarer til denne saken