Gå til sidens hovedinnhold

Det blåser en grønn nordavind

Selv om kløverenga med senterpartister ikke vokser seg større på denne målingen isolert, befester det gamle bondepartiet seg som stort og sterkt i nord.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det blåser stadig en grønn vind over Nordland og Nord-Norge. Arbeiderpartiet er igjen største parti i nord på en måling Infact har gjort for Amedia-avisene i Nord-Norge. Det er likevel Senterpartiets posisjon som framstår som det sterkeste trekket ved den ferske målingen.

Og bare for å slå det fast: Nordlendinger, Troms-boere og finnmarkinger vil ha slutt på tiden med Erna & co. i regjeringskontorene. For alle de tre regjeringspartiene må denne målingen fortone seg som et mareritt. For Høyre blir det verre og verre, jo lengre nord vi kommer.

I Nordland sier 16 prosent av de spurte at det vil stemme Høyre ved det kommende stortingsvalget. Det er en nedgang på 4,2 prosentpoeng.

I Troms oppnår det største av regjeringspartiene 12,5 prosents oppslutning, etter en nedgang på 8 prosentpoeng.

Nedgangen til tross: Høyre beholder sine stortingsrepresentanter i Nordland (2) og Troms (1) om dette skulle bli valgresultatet. I Finnmark mister Høyre sitt ene mandat etter 3,9 prosentpoengs nedgang, til beskjedne 10,5 prosent.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet er, hver for seg, større enn regjeringspartiene til sammen i alle de tre nordligste fylkene.

Før vi vender blikket over mot kløverengen og Senterpartiet, konstaterer vi at SV-representanter fra Nord-Norge er en utrydningstruet art også ved dette valget. For fire år siden tok SV ett utjevningsmandat i Nordland og ett i Troms, og er avhengig av å gjøre det samme til høsten om de ikke skal forsvinne ut fra Nordlands- og Troms-benken.

Bruker vi dagens måling som temperaturmåler på det politiske Nord-Norge i øyeblikket, er det helt klart Arbeiderpartiet som er mest i støtet. I Nordland har Bjørnar Skjæran & co. en framgang fra forrige måling på 4,1 prosentpoeng – mer enn målingens feilmargin. Framgangen til Ap er markant nok til å igjen være det største partiet i nord.

I Nordland og Troms er det såpass tett mellom Ap og Senterpartiet, at differansen mellom partiene ikke overgår feilmarginen på de fylkesvise målingene.

Selv om kløverenga med senterpartister ikke vokser seg større på denne målingen isolert (fra forrige måling i mars), befester det gamle bondepartiet seg som stort og sterkt i nord.

Og alle de andre partiene skulle nok ønske at de hadde en "Slagsvold Vedum" som nasjonal frontfigur. Vi tilskriver partiets sterke posisjon mer partilederens popularitet, enn tydelige profiler på valglistene.

Slagsvold Vedum holder definitiv ro i egne rekker. Senterparti-velgerne framstår som trofaste og fornøyde. Kun Rødt har et mer solid grunnfjell i Nordland, enn Senterpartiet. Skjønt, der Senterpartiet har et fjell, snakker vi mer et høydedrag for Rødts del, med 5,1 prosents oppslutning i Nordland. Det er nok et resultat som bekymrer SV, som oppnår 5,8 prosent på Amedia-målingen.

Om SV lar seg stresse av av Rødt, er det nok helt andre tanker som rører seg i KrF og Venstre. Med henholdsvis 1,2 og 1,8 prosent oppslutning i Nordland, må det være tilløp til panikk og begynnende dødsangst i de to regjeringspartiene.

Tilbake i andre enden, målt etter oppslutning: I tillegg til å ha lojale velgere, tiltrekker Senterpartiet seg velgere fra så å si alle andre partier i nord. Tydeligst er strømmen av velgere fra regjeringspartiene, til Senterpartiet. Men også Arbeiderpartiet og Frp mister velgere til den leende hedmarkingen Trygve Slagsvold Vedum og hans Senterpartiet.

Kommentarer til denne saken