-Hva betyr det, arealplanlegger i Vestvågøy kommune, Eva-Mari Rahkola?

-Det betyr at vi konsekvensutreder innspillene detaljert, blant annet i forhold til miljø og utviklingen av Leknes som regionsenter, forteller Rahkola.

Hun er også tydelig på at det aller viktigste med byplanen er å definere de områdene som skal utnyttes, og hva de skal brukes til.

Rahkola ber også innbyggerne merke seg at byplanen er en plan for regionsenteret Leknes, inkludert Fygle og Gravdal. Altså ikke en "Leknes sentrum-plan".

-Vi må selvfølgelig se på Leknes sentrum som en del av regionsenteret, og kanskje særlig i forhold til samhandling mellom sentrum og handelsparken på Leknessletta. Vi må motvirke sentrumsdød, og se på alternativt innhold i deler av sentrum, redegjør arealplanleggeren.

Hun har til nå gått gjennom et tredvetalls innspill, som skal være med videre når ei arbeidsgruppe på 20 personer bestående av representanter for innbyggerforeninger og politikere. De skal snart begynne arbeidet med å se nærmere på hva som til slutt skal foreslås og legges frem for politikerne. Sluttbehandlingen er forventet våren 2022, og årsaken til at det er såpass langt frem, er ifølge Rahkola at det ventelig kommer innsigelser og nye innspill etter førstegangsbehandlingen.