– Det er grunn til å stille spørsmål om Værøy kommune er levedyktig som egen kommune slik situasjonen er i dag

Fylkesmannen er bekymret for situasjonen i Værøy kommune. Ordføreren deler bekymringene.