Det er ikke vanskelig å skjønne frustrasjonen i en reiselivsnæring som har mange tomme rom og knapt spisegjester å se fram til i vinter. Hovedorganisasjonen Virkes analyse av 2020 beregner et fall i omsetning for norsk reiselivsnæring på 80–90 milliarder kroner.

For to uker siden la regjeringen fram en krisepakke på en milliard kroner til næringen. I tillegg dobler også regjeringen støtten til omstilling fra 250 til 500 millioner kroner. Pakken dropper dessuten flypassasjeravgiften ut året, etter planen skulle avgiften gjeninnføres 31. oktober. Lavmomsen for reiselivet på seks prosent videreføres dessuten. I utgangspunktet foreslo regjeringen å øke den til 12 prosent fra oktober, men ble stoppet av Frp.

− Det er gledelig at regjeringen kommer med friske midler, men vi frykter det ikke er nok i forhold til omsetningsfallet. Derfor vil ikke en milliard ta oss i mål, uttalte direktøren i Virke til Dagens Næringsliv.

Den forrige krisepakken til regjeringen var ikke så treffsikker som næringen ønsket. Kriteriene fanget blant annet ikke opp mange sesongbedrifter fordi de ikke hadde omsetning for perioden som omsetningsfallet ble regnet for. Lørdag skrev Lofotposten om Hattvika Lodge der eier Kristian Bøe måtte si opp ansatte fordi utvidelsen av permisjonstiden kom for sent.

Koronapandemien har rammet reiselivet i sentrum og periferi med en tyngde som mange anlegg vil få problemer med å stå imot. En knakende god juli, med nordmenn ferierende i hjemlandet, var et lyspunkt. Men oppblomstringen vi nå ser av koronapandemien i flere land er et beklagelig varsel om at det vil ta tid, trolig lang tid, før verden er tilbake til normalen. Imens vil en hel næring blø.

I lys av dette er frustrasjonen over størrelsen på krisepakker, og innretningen, forståelig. I Moskenes er næringen oppgitt over at kommunen ikke vil støtte utgifter til lønn og drift fra sitt «koronafond». Kommunen viser til reglene generelt for offentlig næringsstøtte, der lønn og drift normalt sett ikke skal kvalifisere til støtte.

Det ekstraordinære covid-19-fondet, som alle kommuner har fått for å avhjelpe kriser som følge av pandemien, er lite–i Moskenes bare 1,1 millioner kroner. Utfordringene økonomisk knyttet til å holde folk i jobb, er formidable. I en kommune med stor reiselivsaktivitet vil tilskuddet uansett bli begrenset. Det er helt andre beløp som trengs for å sikre at store deler av næringen i fylkets mest reiselivsavhengige kommune ikke går over ende.

34 prosent av medlemsbedriftene i NHO Reiseliv frykter konkurs. Direktør Kristin Krohn Devold frykter at uten kraftig statlig hjelp står næringen overfor en rasering av arbeidsplasser. Bransjen trenger kompensasjon for opp mot 80 prosent av faste utgifter framover så lenge smitten varer, sier hun. Det er virkeligheten som krever tiltak som monner.