Prognosene fremover indikerer at det blir kamp om arbeidstakere for å utføre de arbeidsoppgaver som må til for å beholde velferdssamfunnet på ønsket nivå. For offentlig sektor tenker vi spesielt på skole- og oppvekst, helse og politi.

Det blir altså færre personer til å gjøre jobben, og det setter større krav til at man må jobbe smart for å få dette til. Ny teknologi er et supplement, men kan ikke erstatte menneskelig omsorg, det at noen bryr seg og at hver enkelt blir sett.

For den ansatte handler det om motivasjon. Motivasjon for å bidra til et trygt samfunn, enten det er for å bekjempe kriminalitet, gi barn en trygg oppvekst og allmennkunnskap – og der målet er at barn og ungdom skal ha en god og trygg oppvekst. For barn og unge som har det bra har de beste forutsetninger for å bli voksne som trives og fungerer både i familie, arbeid og fritid.

Vestvågøy KrF anser følgende faktorer som særdeles viktig i så måte;

  1. Arbeide for at det er tilstrekkelig faglært personale av lærere/pedagoger i skole og barnehage.
  2. At andre yrkesgrupper tilknyttes skole og barnehage. Miljøterapeuter og helsesykepleiere kan drive med forebyggende arbeid i forhold til psykisk helse, rus og ulike overgrep.
  3. At lokalt politi har nok ressurser til forebyggende tiltak og større ressurser til etterforskning av rusrelatert saker generelt, for å hindre at ungdom rekrutteres inn i rusmiljøet.Styrke samarbeidet mellom politi og kommune

Dette er tiltak som også griper rett inn i arbeidsmiljøet. Den ansatte med pedagogisk utdannelse må få gjøre det som utdannelsen tilsier, og et tverrfaglige samarbeidet med andre yrkesgrupper er nødvendig for å ivareta barnehagebarn og elever som har behov for ulik støtte. Jo, tidligere man kan avdekke behov og iverksette riktige tiltak, jo større er sannsynligheten for at den det gjelder får det bedre på et tidlig tidspunkt. Omkostningene for den enkelte som rammes av rusavhengighet, vold og overgrep eller psykiske lidelser er store.

I det lange løp vil det derfor lønne seg å prioritere forebyggende arbeid, og Vestvågøy KrF mener at riktig grunnbemanning er en av nøklene for å få dette til!