- Det er svært alvorlige mangler ved regnskapet

Både revisor og kontrollutvalget har kommet med svært krass kritikk av Vågan kommunes føring av regnskap.