Gå til sidens hovedinnhold

Det er tid for en politikk for de mange, ikke for de få

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noe av det vakreste med Norge er fjorder og fjell. Enda vakrere er det at vi som folk har skapt små forskjeller og sterke fellesskap. Landet ble bygd med en tanke om frihet og likhet. Arbeidsfolk tok makt over eget liv for å få en større del av verdiene. Velferdsstaten ble kjempet fram for å sikre helse, kunnskap og trygghet for alle. De viktigste ressursene skulle kontrolleres av fellesskapet, slik at fisk, skog, vannkraft og olje kunne bidra til arbeid og velstand i hele landet. En politikk for de mange.

Nå er det beste med Norge truet. Arbeidslivet blir mer utrygt, og skattekutt til de rikeste hindrer satsing på velferd og skole. Private selskap sikrer seg lønnsomme offentlige oppgaver og velferdskroner, på bekostning av fellesskapet. Barnehager kommersialiseres og jernbane og fiskekvoter privatiseres. Inntekter og ressurser samles på færre hender enn før. Ulikhet i makt og rikdom øker. Høyresiden fører en politikk for de få.

Økende forskjeller i makt og rikdom, svekker tilliten mellom folk. Tilliten trues også av krefter som tjener på mistenkeliggjøring og fremmedfrykt. SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller, og som møter splittelse med sterke fellesskap.

SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Helse og skole til folk flest må settes foran skattekutt til dem som har mest. Velferd og naturressurser skal tjene oss alle, ikke gi fortjeneste til noen få.

Vi skal sikre rene fjorder og hav. Plast skal ikke ende i naturen og havet. Vi må føre en politikk som kutter utslipp, som bremser de farlige klimaendringene og tar vare på kloden. Ren luft, rent vann og grønne arbeidsplasser for de mange, er viktigere enn kortsiktig profitt for de få. Det er tid for små forskjeller og sterke fellesskap. Tid for ren natur og en grønnere framtid. Det er tid for forandring. Det er tid for en politikk for de mange, ikke for de få.

Vi skriver januar 2019. Året der jeg håper at mange skal bruke sin stemme til å bestemme hvem som skal styre kommunen vår. Det er kjent at valgdeltakelsen ved lokalvalg er lav, men jeg håper at innbyggerne i Vågan bruker tiden fram mot kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. september på å gjøre seg kjent med hva lokallagene i Vågan mener og hva de kjemper for. For at demokratiet skal fungere optimalt, er det avhengig av at vi som innbyggere deltar og bruker stemmeretten vår. Likegyldighet er dessverre en av de største truslene mot nettopp demokratiet. Har vi det så godt at vi ikke lenger har noe å kjempe for?

Tendensene viser heldigvis at stadig flere engasjerer seg politisk fordi de ser et behov for politisk endring. Jeg ser derfor fram til et valgår med mulighet til å kunne brette opp ermene og sammen arbeide for å ta Vågan i en ny retning – en retning preget av utjevning av forskjeller, et trygt og inkluderende arbeidsliv og økt fokus på miljø!

Kommentarer til denne saken