Gå til sidens hovedinnhold

Det første vanskelige året

Lofoten på lørdag

Neste uke er det ett år siden valget. Ett år siden du fikk valgløfter, drops og parti-effekter kastet etter deg på handletur. Kanskje stod det også en ukjent stortingspolitiker klar hvis noen ville ha selfie.

Hverdagen kom derimot brått på enten du vant eller tapte.

Det er få som i praksis lager revolusjon når kommunebudsjettet skal tråkles sammen uten å fornærme for mange velgere - og spare penger en ikke har for mye av.

Ett år etter valgdagen er det ikke bare pandemien de folkevalgte har å stri med i sitt første år.

I Vestvågøy ble Senterpartiet størst, men Anne Sand gav ikke overraskende ordførervervet til Remi Solberg og Ap.

Håndteringen av korona har gitt Solberg skryt og politisk kapital for jobben i egen kommune og som leder av Lofotrådet.

Det gir ham goodwill når det skal selges inn kutt og innsparinger. Det er til en viss grad ikke bare de faktiske sakene som betyr noe, det betyr noe hvilket inntrykk som har festet seg og hvordan folk føler seg ivaretatt. Politikk er i stor grad fortsatt også følelser.

Ap og Senterpartiet må uansett takle en svært krevende økonomi, flere vanskelige saker og en pågående Pål Krüger i Frp som den synligste opposisjonspolitikeren. 40 årsverk skal spares inn. Det betyr svært tøffe kutt. Da kan den godviljen fort bli skrinn.

Det er også krevende at veiene mørklegges langs en rekke veier i distriktene. Det er en vanskelig sak for Senterpartiet som i hele Lofoten gjorde et brakvalg i fjor, medvinden nasjonalt bidro til at det nær sagt bare var å møte opp og kassere inn seier.

I Vågan førte Sp i liten grad en veldig aktiv valgkamp. Partiet gikk til venstresida, krevde ordføreren og fikk ja hos SV, Rødt og Ap. Både innbyggere, Frank Johnsen selv og hans tidligere kamerater på høyresida fikk seg en real overraskelse.

Noen av de borgerlige er enda bitre over at Eivind Holst måtte flytte ut av ordførerkontoret. Hans egen varaordfører ble forhandlet på plass i spissen for en ny koalisjon i kantina på rådhuset- to etasjer lenger ned satt Holst og hørte på planer om gondol til Fløya.

Bråket rundt Vågan Eiendom, kommunens boligpraksis og uttalelser om å være hushaier gav de rødgrønne partiene en turbulent start på sitt første år ved makta.

Rødt, SV, Sp og Ap skilte i vinter lag på valgkampens store sak - byggehøydene i Svolvær. Løsningen for høyhuset til Ringnes kom til slutt etter at Senterpartiet gjorde en avtale med sine gamle venner i Høyre, Frp og Venstre.

De fire partiene har ikke lovt enighet om alt. Det er likevel ikke til å komme forbi at delte meninger også har preget det første året. Senterpartiet gikk også fra løftet om å kjempe for dagens småflyplasser - og brøt med SV og Rødt.

Den store saken i høst blir basseng. De rødgrønne har gått langt i å ville gi Kabelvåg et eget basseng - muligens så langt at det kan bli tøft hvis det blir nødvendig å snu. Utfallet av den saken vil bety mye. Et basseng her vil være en stor politisk seier - å la være vil være en like stor seier for høyresiden.

Et måltid i skolen var blant sakene som ble løftet høyt i valgkampen, foreløpig er prøveordningen ikke startet opp. Det er heller ikke forsøket på sekstimersdag.

Alt kan ikke løses det første året, men det setter tonen for hva en kan vente seg av politikerne. De neste tre årene gjenstår det å se hvilke valgløfter som blir stående igjen uløst.

Pandemien tvinger også frem andre prioriteringer og mer realpolitisk tilnærming. I Vågan er kommunen ekstra sårbar på grunn av stor andel utsatt reiseliv. Behovet for sparing kan brått melde seg enda sterkere her.

I Flakstad skjedde det andre markante skiftet i Lofoten. Trond Kroken greide denne gangen å sikre flertall og ble ny ordfører. Den store og betente saken om løsning for Ramberg skole har pågått over lang tid - en rekke ulike løsninger har vært diskutert en rekke ganger.

Dersom høsten ikke nå gir en endelig avklaring er det ingen god attest for ordføreren og det nye flertallet i kommunestyret.

I Moskenes fortsatte Lillian Rasmussen som ordfører. Her er de økonomiske utfordringene store. Det er også spenningene mellom både folk og politikere. I Bygdelista har to politikere det siste året meldt seg ut.

Torsdagens ekstraordinære kommunestyremøte om hvem som skal få kommentere på Facebook-sidene til kommunen viste til fulle at debattklimaet har mye å gå på.

Det er oppsiktsvekkende at en kommune med så store utfordringer har kommet i en situasjon der de må bruke tid på å diskutere Facebook. Det er et bilde på store utfordringer som må løses fremover.

Lofoten står foran flere store saker fremover som vil kreve mye. Å styre en kommune krever mye av folkevalgte som ofte har en heller utakknemlig jobb med å fordele kutt og innsparinger.

Det er i seg selv et valg de som gidder bør berømmes for. Den endelige attesten kommer om tre år.

Kommentarer til denne saken