Det er høyt engasjement og mange meninger om Gärtnerhuset vis a vis Jern& Bygg i Vestfjordgata.

Huset er, med rette, betegnet som et "smykkeskrin" som ikke må rives og ødelegges. Mange mener at det heller ikke må flyttes. Slik saken står kan det være nyttig å se til noen faktiske forhold.

1) Husets plassering er årsaken til at gata er innsnevret akkurat her.

2) Det er besluttet å rive begge de gjenstående byggene på den gamle skoletomta, som er nærmeste nabo til huset. 3) Det vil komme et stort, moderne hotellbygg rett over gata. Basert på de nevnte fakta vil Gärtnerhuset etterhvert bli liggende som en "øde øy" i et fremmed miljø bestående av et stort parkeringsareal på den ene siden og et stort hotellbygg på den andre.

Det ryktes om at en alternativ plassering kan være på Svinøya/Østerøya sammen med småhusene fra det gamle skoletunet. Dette virker i så fall ikke å være en optimal plassering, da "smykket" vil bli liggende bortgjemt. Det hører hjemme i sentrum, nærmere bestemt i Vestfjordgata. Hva med den gamle Jernvaretomta lenger ned i gata. En slik plassering vil være mer sentral og være en del av et riktig miljø for dette huset. I dette nabolaget finner vi noen av de få gjenværende bygningene fra sentrum av "gamle Svolvær". Nærmeste nabo blir det velholdte bygget til Carl Gunnar Strøm.

På motsatt side av gata finner den gamle gården etter Erling Bergs fiskematbutikk, tidligere slakter Eides butikk. Videre kommer den gamle Rødsandgården, og deretter den gamle Berg & Co - gården der kringla bakeri nå holeder til. Til slutt har vi den gamle telegrafgården ved siden av Arkaden. I dette nabolaget tror jeg det fine gamle huset vil "føle seg hjemme". Nå er selvfølgelig mitt forslag befengt med noen klare forutsetninger;

1) Jernvaretomta er i privat eie. Eieren må selvsagt samtykke til dette ved salg, bortleie eller annen avtale.

2) Huset må kunne flyttes, demontert eller helt, uten at det blir ødelagt.

3) Nåværende eiere, evt. ny eier må være interessert i en slik flytting.

Om sommeren er nedre del av Vestfjordgata omgjort til gågate. Da tror jeg det gamle huset lett vil bli en del av et travelt, men fredelig miljø.