Kommunestyret i Vestvågøy uttrykker at de er bekymret for at Telenor faser ut kobberlinjene i kommunen og at vi ikke bygger ut alternative løsninger raskt nok. Vi har full forståelse for bekymringen, og vi vet at bredbånd er et grunnleggende behov for folk på lik linje med strøm og innlagt vann. Derfor vil også vi i Telenor sørge for raskt å hjelpe kundene over på bedre og mer moderne løsninger.

Mobildekningen i Lofoten er som i resten av landet uten sidestykke. Turister som kommer fra storbyer som Berlin og København opplever dekningen på et lite sted som Eggum som langt bedre enn de er vant til hjemme. Telenor har verdens raskeste mobilnett, og Lofoten er selvsagt intet unntak. I forbindelse med Arctic Race of Norway i Lofoten i august ruster vi opp det gode mobilnettet ytterligere.

Lofoten er et satsingsområde, og avviklingen av kobbernettet må ses i dette perspektivet. Historisk sett er også Lofoten spesielt for Telenor. Det var i Kabelvåg i Vågan hele mobileventyret startet. For i 1969 møttes alle generaldirektørene i de nordiske televerkene nettopp i Kabelvåg. Der bestemte de seg for å lage en automatisk mobiltelefon, som skulle erstatte OLT (Offentlig landmobiltjeneste), et manuelt system satt i drift i 1966. 10. november 1981 fikk vi som følge av 1969-møtet mobilsystemet NMT-450. Dette var det første automatiske mobiltelefonsystemet i Norden.

Mobilteknologien har vært helt sentral i utviklingen av det moderne velferdssamfunnet. I hjem, skole og arbeidslivet ser vi hvordan mobiltelefonen forenkler og effektiviserer folks hverdag. Vi investerer et milliardbeløp i mobilnettet hvert år for å imøtekomme dette behovet og gi tilgang til internett hvor man enn ferdes.

Som en del av Telenors planer om å modernisere infrastrukturen, er vi nødt til å satse på de teknologiene som har lang tidshorisont og som kundene etterspør. Vi har allerede bygd ut flere områder med fiber i Vestvågøy, i tillegg til at mobilnettet er et betydelig satsingsområde for oss, både innen 4G og 5G. Om kort vil Telenor også lansere et nytt høyhastighets bredbåndsprodukt over mobilnettet for de som mister forbindelsen over det gamle kobbernettet. Produktene vil ha hastigheter på 10, 30 eller 100 Mbit/s og ha datakvote på 1000 Gigabyte (Gb) i måneden. En gjennomsnittlig bredbåndskunde over kobbernettet bruker 200 Gb i måneden, slik at produktene vil dekke kundenes behov og vel så det. Der det er dårlig dekning kan vi oppgradere nærmeste basestasjon eller montere signalforsterkere.

Teknologioverganger er ikke fremmed for oss. Siden Telenors forløper Telegrafverket ble opprettet i 1855, har kjernen av vår virksomhet vært teknologiutvikling som kommer husholdningene til gode. Oppgraderingen vi gjør nå er – som da generaldirektørene tok den avgjørende beslutningen i Kabelvåg – nødvendig og til det bedre, og vi tar med oss 164 år med erfaring inn i arbeidet å flytte kundene over på ny teknologi.

Vår ambisjon er å modernisere telefoni- og bredbåndsnettet og lette overgangen til en ny og kraftigere kommunikasjonsplattform for alle de nye tjenestene som kommer med digitaliseringen av samfunnet. Skal Vestvågøy og resten av kommune-Norge lykkes med å utnytte mulighetene innen teknologi og digitalisering, er vi alle avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet til et stabilt, kjapt, fremtidsrettet og trygt nett.