- Dette er det største anleggsarbeidet vi har hatt i byen på mange år