Dette fiskebruket har tatt imot mest fisk i Lofoten i vinter

Skreiinnsiget kom tidlig, og skreien dro rett på Henningsværstraumen. Det vies også på statistikkene på hvem som har tatt imot mest fisk i vinter.