Det var kanskje ikke så merkelig at Statsforvalteren satte foten ned for dispensasjonen for adkomsten til Havbruksakademiet i Storeidøya. Rett nok vil de færreste elevene velge å gå eller sykle dit, men i det noen gjør det, er det en svært farlig vei de må ferdes langs.

Statsforvalteren har sett dette, og sagt nei. Det må vi ha respekt for. Vi registrerer også at Havbruksakademiet forholder seg konstruktivt til avgjørelsen og søker løsninger.

Men sett med våre lokale lofotbriller, gjør det alltid vondt når samfunnsutvikling bremses. Initiativet til STIM er bra og viktig, både for Lofoten, og hele fylket. Havbruk blir stadig viktigere. Dette skoletilbudet var ønsket, og STIM kom på banen til rett tid. Det skal de ja kred for.

Nå er det viktig å se fremover etter gode løsninger, og de må komme raskt. Adkomsten for myke trafikanter har lenge vært en stor utfordring trafikksikkerhetsmessig, og nå som pandemien er på hell, er det ikke lenge før vi på nytt ser cruiseturister i 80-sonen over Storeidmyra.

Dette kan ikke fortsette.

Et annet aspekt er jo at Storeidøya er et område under stadig utvikling der flere og flere har arbeidsplassen sin. Slik det er i dag, er de som jobber der mer eller mindre forhindret fra å kunne gå eller sykle til jobb. I 2022 er ikke det god latin, og sett opp mot det grønne skiftet er det faktisk uholdbart.

Nå er det ikke Vestvågøy kommune som skal ordne dette alene. De berørte veiene frem til industriområdet og Leknes havn er eid av Statens vegvesen, Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune. Alle må bidra, men tilretteleggerrollen må nok kommunen ta.

- Jeg mener at ordfører og varaordfører må være mer på banen og ta initiativ til et samarbeid, sa KrF-politiker Terje Wiik da forvaltningsutvalget tvilte seg frem til å si ja til dispensasjonen som Statsforvalteren nå har gått i mot.

Wiik fikk støtte av barnas representant Hege Sandvik, som sa:

- Når du skal over fylkesveien med en skoleklasse, da har du hjertet i halsen.

Det tror vi henne på.

Vi håper at Statens vegvesen kan finne sammen med fylkeskommunen og tenke både kortsiktig og langsiktig for å legge forholdene til rette for trygg ferdsel til Storeidøya. På kort sikt burde det være mulig å lande en løsning med en gangvei som i det minste bandt sammen gammelveien mellom Leknes og Gravdal, og en sikrere kryssing av E10.

På lengre sikt bør den gamle tanken om samordning av avkjøringa til Storeidøya og krysset der E10 går videre vestover.

En mulighet kan være at pengene kommunen vil få for den siste usolgte tomta i Storeidøya øremerkes til dette prosjektet.