Gå til sidens hovedinnhold

Dette skal Vestvågøy-politikerne avgjøre i dag

Tre reguleringsplaner, driftsunderskudd på 16 millioner og De grønne øyene. Det er ei variert saksliste som venter kommunestyrepolitikerne i Vestvågøy i dag.

Også en rapport fra en forvaltningsrevisjon som har tatt for seg internkontroll, saksbehandling, ulovlighetsoppfølging og tilsyn i byggesaker skal behandles. Det er K-Sekretariatet og kontrollutvalget som har gjennomgått og utredet dette. Innstillingen fra rådmannen er at kommunestyret skal ta rapporten fra K-Sekretariatet til orientering og følge opp om tiltakene er iverksatt i 2022.

Saken om inndekningen av underskuddet på 16 millioner kan du lese her:

Så mye må Vestvågøy hente inn for å dekke inn merforbruket

Politisk sekretær, Lisa Mevold, kan fortelle at møtet holde i kommunestyresalen, og at det vil være åpent for publikum og presse. Som Lofotpostens lesere sikkert er kjent med, har Meieriet Kultursenter vært benyttet på grunn av avstandsregler og smittevern, men nå er disse møtene tilbake til normalen.

Dette er sakslista for dagens møte:

 • Godkjenning av protokoll
 • Søknad om fritak fra politisk verv - Connie Jobsen
 • 2. gangsbehandling - detaljreguleringsplan Heldalen
 • 2. gangsbehandling - Detaljregulering Lofoten Handelspark sørvest, Leknes
 • 2. gangsbehandling - Reguleringsplan Finneset Landskapshotell
 • Budsjettrevisjon 2, 2021
 • Ny selskapsavtale KomRev Nord IKS
 • Orientering Lofoten De Grønne Øyene 2030.
 • Rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak – Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll, saksbehandling, ulovlighetsoppfølging og tilsyn i byggesaker
 • Revisjon av reglement for kontrollutvalget
 • Stamsund branngarasje - Innvendig oppgradering

Referatsaker:

 • Kontrollutvalgets møteprotokoll av 09.09.21
 • Referat fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse 23.09.21
 • Referat fra Eldrerådet 22.09.21

Kommentarer til denne saken