Nå inviterer kommunen deg som innbygger til å komme med innspill til planen, og fristen er satt til 1. september.

Om parkeringen i Leknes heter det i planforslaget:

"En av de viktigste grepene man skalta i byplanen er å få bedre orden i parkeringssystemet. Det er i dag mye villparkering rundt i sentrum, som ikke akkurat er attraktivt å se på, samtidig som det gjør trafikken uoversiktlig og utrygg. De parkeringsplassene som tidligere har vært regulert inn er videreført. I tillegg åpner man for etablering av parkeringshus på tre ulike konkrete steder:

  • Bak Origo,
  • Bak rådhuset
  • På 4. armen

"Bestemmelsene om flateparkering vil på sikt redusere antall parkeringsplasser på bakken i sentrum. Som regionsenter med mange tilreisende fra både Vestvågøy, Lofoten og verden ellers er det viktig at de næringsdrivende har tilstrekkeligparkeringsareal. Det må derimot ses i sammenheng med bedre arealutnyttelse, og parkeringshus/-kjeller er et viktig virkemiddel for å bedre situasjonen."