Bilsalget i Norge har gjennomgått store endringer de siste årene. Elbiler og hybrider har kommet for fullt, mens dieselbilene har tapt store markedsandeler.

På det meste hadde rundt 70 prosent av nybilene dieselmotor. Nå er denne andelen på vei ned mot 10 prosent.

Dette er en villet utvikling. Norske politikere har sørget for å gi særlig elbilene svært mange fordeler. Samtidig har dieselbilene i større og større grad havnet i skammekroken, blant annet med fare for kjøreforbud på dager med spesielt mye forurensning, skriver Broom

En annen virkelighet

Det politiske målet nå er at det ikke skal selges personbiler med bensin- eller dieselmotor i Norge fra 2025. Det er svært ambisiøst og vil skille oss klart fra nesten samtlige andre land i verden.

Men hva med bilene som allerede ruller på norske veier? Jo, der er virkeligheten en helt annen enn den vi ser på nybilsalget.

Statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at det halvveis i 2019 var registrert drøyt 2,7 millioner personbiler her til lands. Det er for øvrig en økning på nesten 27.000 biler fra årsskiftet.

Mange flere elbiler

Av disse bilene hadde 1.244.910 dieselmotor. Antallet elbiler var til sammenligning 232.299. Det er altså nesten seks ganger så mange biler som går på diesel, kontra de som bruker strøm.

46 prosent av alle personbiler på norske veier har dieselmotor. Bilene med bensinmotor (inkludert hybrider og ladbare hybrider), følger hakk i hæl, med 45.5 prosent. Elbilene står så for 8,5 prosent.

Men at nybilsalget er i endring, merkes også på utviklingen her. Antall dieselbiler har falt med 5.017 eksemplarer fra årsskiftet til 30. juni. Til sammenligning økte antallet elbiler med solide 37.245 i samme periode.

Oppfordret oss til å kjøpe dieselbil

– Ja, dette er både en utfordring og en bekymring for politikerne. Skal vi virkelig få ned utslippene fra biltrafikken, må mange av dieselbilene fases ut og erstattes med mer miljøvennlige alternativer. Og hvordan gjør man det? Akkurat det tror jeg ikke noen har en god fasit på, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Det er vel ikke nødvendigvis miljøvennlig å skrote dem heller?

– Dette er komplekst. Når man begynner å sette opp større miljøregnskap, viser det seg fort at det ikke finnes enkle løsninger. Her handler det også om å ikke lage store og uventede problemer for folk flest. Det er ikke så lenge siden politikerne faktisk oppfordret oss til å kjøpe dieselbiler. Det er nå en gang slik at ikke alle vil – eller kan, eller har råd til – å kjøpe seg elbil. Mange har uansett en bil de må selge først. Og hvis politikerne kjører på og gjør dieselbilene enda mer ukurante, vil de også falle mye mer i verdi, noe som gjør det enda vanskeligere for mange, mener Benny.

Begrenset utvalg

Vi ser allerede klare tendenser i bruktmarkedet, på at enkelte dieselbiler har blitt tungsolgte og har falt i verdi. Det er grunn til å tro at dette vil forsterke seg ytterligere.

– Markedet er fragmentert. Noen biler er fortsatt attraktive i bruktmarkedet, selv om de har dieselmotor. Det gjelder særlig store SUV-er og flerbruksbiler. Mens mindre biler med dieselmotor oppfattes som mer ukurante nå. Vi må også huske at utvalget av elbiler fortsatt er begrenset. Det gjelder både biltype og ikke minst antall biler ut til kundene. Og så lenge der er slik, er ikke elbil et reelt alternativ for alle, sier Benny.

Norge er det store unntaket

Fra bilbransje-hold blir det nå tatt til orde for ordninger som gjør det mulig å eksportere brukte biler fra Norge. I dag er dette svært vanskelig, fordi vi har så høye avgifter på nybiler. Dette skaper et høyt prisnivå også på brukte biler. Skal man klare å gjøre noe med det, må vi i så fall få en type refusjonsordning på den innbetalte avgiften.

– Det synes jeg er veldig spennende tanker. I praksis er Europa i dag et felles bilmarked, der bilene enkelt selges fra land til land. Mens Norge er det store unntaket. Vi får biler inn fra alle kanter, men kan ikke enkelt selge til andre land. Nå er vi rekordtidlig i gang med det elektriske skiftet. Og uten å finne gode løsninger for alle bensin- og dieselbiler som da må erstattes, tror jeg utviklingen fort kan bremse opp, avslutter Benny.

Artikkelen er publisert i samarbeid med Broom.no.