– Dette er et hekkeområde for sjøfugl, og vannscootere i full fart virker forstyrrende for dem. Dessuten bråker de fryktelig. Vannscootere hører ikke hjemme i et landskapsvernområde. De har ingen annen fornuftig funksjon enn som leketøy, mener Gunnar Aarstein, leder for Austre Vågan innbyggerforening.

Forbud

Aarstein forteller at det har kommet flere slike kjøretøy de siste årene.

– Jeg tror det er bra med et forbud, før altfor mange har kjøpt seg vannscooter, sier han.

Temaet ble tatt opp på et åpent møte med Nasjonal parkforvaltning om Svellingsflaket Lanskapsvernområde.

– Ingen protesterte og jeg har inntrykk av at alle på møtet er enige, sier Aarstein.

Opp til kommunen

Det er opp til kommunen å legge ned et eventuelt forbud. Aarstein har en klar oppfordring til kommunestyret i Vågan.

– Lag et forbud mot vannscooter i Svellingsflaket landskapsvernområdet, sier han.

De ser for seg at dette skal gjelde hele området.

– Fra øya helt øst i Lødingen, til øya lengst vest i samme landskapsvernområdet, forklarer han.

Ordfører i Vågan kommune, Eivind Holst, sier de skal se på det.

– Det er jo et spesielt område det er snakk om. Dette må fagfolk utrede, og så kommunen se på det etterpå, sier han.

Vil fjerne vegetasjon

På møtet ble det også skrytt av aksjonen for å utrydde minken.

– Nå ser vi at fuglebestanden tar seg opp igjen, det er bra. Minken er en stor trussel for landskapsvernområdet, sier lederen for innbyggerforeningen.

Møtet var også fornøyd med de mange strandryddeaksjonene i området. I tillegg ønsker de en aksjon for å få bort fremmed vegetasjon, for eksempel amerikansk gran.

– Den ble plantet på 60-tallet og hører ikke hjemme her. Nå har den begynt å spre seg. Det utgjør en trussel for hekkeområdene til sjøfuglen, sier Aarstein.

Han oppfordrer folk til å rykke opp de små granene i området.

– Dra dem opp med rota. Det kan alle gjøre, mener han.