- Tro meg, gode kommunestyre. Veldig mange kommuner rundt omkring, og i Nord-Norge spesielt, som ikke har den utfordringa vi står i nå. At de ikke har ei utvikling og et næringsliv som utvikler seg, sa ordføreren.

Flere innspill i debatten

Han uttrykte derfor sto tilfredshet med at denne saken kom i havn, og at det blir lagt til rette for utvikling på Leknessletta, samtidig som han beklaget at det noen ganger må tas landbruksareal.

Før politikerne stemte over rådmannens innstilling, var det en runde med innspill om kobling mot klima, om å ta vare på matjorda og bekymring rundt byggehøyde. Både Høyre, Senterpartiet, MDG og Rødt hadde engasjert seg i vern om matjord og gjenbruk av denne. SVs Kurt Atle Hansen var på sin side bekymret for byggehøyden på 12 meter. Hansen hadde også et tilleggforslag om kobling mot klimamål og de grønne øyene. Einar Solvang i Senterpartiet ville også ha inn et innspill om alternative energibærere i den planlagte bensinstasjonen, slik som el-lading og hydrogen.

Verken byggehøyde eller krav til bensinstasjonen ble etter et påpeking fra både ordfører og kommunestyrerepresentant Eva Karin Busch tatt inn i vedtaket, da det i så fall ville sendt saken tilbake til ny behandling. Innspillet om hva bensinstasjonen bør tilby vil likevel følge saken.

To tillegg tatt inn

Arealplanlegger Jochen Caesar redegjorde før avstemmingen hva som kunne tas inn av tilleggsforslag i realitetsbehandlinga uten at saken ville måtte sendes tilbake til administrasjonen.

Kommunestyret vedtok å følge rådmannens innstilling, og ta inn et forslag fra SV om kobling opp mot klimamål og en understreking av jordvern fra KrF.

Uavhengig representant Jim Andreassen, tidligere Frp, stemte mot tilleggsforslaget fra SV om klima-kobling.

Også to andre reguleringsplaner ble behandlet i tirsdagens møte, og det var fritidsbebyggelse i Heldalen ved Pettvika og Finneset der det skal bygges landskapshotell. Begge disse ble vedtatt, og etter spørsmål fra SVs Kurt Atle Hansen, ble det bekreftet fra administrasjonen at uenigheten om veirett til Heldalen går mot en løsning. Denne løsningen skal ifølge administrasjonen gå ut på at veien skal trekkes et stykke unna eksisterende bebyggelse. Det ble også opplyst at det er avklart at utbyggeren, Mosseng, har veirett.