- Når det er en liste ved valg, og det er vanlig ved menighetsrådsvalg, er det tilleggsstemmer som avgjør hvem som bli faste medlemmer. Omtrent 2/3 av alle avgitte stemmer har endringer ved å ha gitt tilleggsstemmer. Alle har fått tilleggsstemmer, men i varierende grad. Tilleggsstemmene avgjør og det skal lite til før rekkefølgen på listene endres. Etter nøye opptelling er det disse som kommer i de nye menighetsrådene, informerer Kirka i Vestvågøy i sitt nyhetsbrev.

Hvordan vervene i hvert menighetsråd fordeles, er det medlemmene selv som bestemmer når de har første møte.

BORGE

Borge menighetsråd har 6 faste valgte medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg er prest fast representant, for Borge er det sokneprest Frode Wigum.

Faste medlemmer:

Lene-Mari Åland, Bøstad

Edith Olga Børresen, Bøstad

Hilmar Krogh Sivertsen, Bøstad

Reidar Sofus Samulesen, Bøstad

Trond Handberg, Bøstad

Magne-Viktor Monsen, Bøstad

Varamedlemmer:

Bodil Martha Fjelltun Hansen, Bøstad

Elisabeth Kristin Strømnes Martinsen, Bøstad

Bjørg Hedvig Wolden, Bøstad

Irene Ragnhild Nilsen, Bøstad

Lill Merete Veines Martinussen, Bøstad


BUKSNES

Faste medlemmer:

Hilde Elisabeth Holand, Leknes

Lise Haug, Ballstad

Joseph Musembula Tete, Leknes

Elin Johansen Voie, Leknes

Solveig Utvik, Ballstad

Marianne Baadstrand, Gravdal

Varamedlemmer:

Holger-André Benonisen, Gravdal

Inger Lill Lykseth Fredriksen, Leknes

Oksana Eidem, Gravdal

Anne Britt Westervold, Leknes


HOL

Faste medlemmer:

Asbjørn Sjølie, Leknes

Anne Karine Ervik Statle, Leknes

Ruben Skifjord, Leknes

Liv Harriet Berntzen, Leknes

Jonas Mikael Grav, Leknes

Arnt Vidar Bjåstad, Leknes

Varamedlemmer:

Ellen Margete Torp, Leknes

Ann-Karin Skavhaug, Leknes

Magne Johansen, Leknes


STAMSUND

Faste medlemmer:

Finn Henrik Pettersen, Stamsund

Marit Elise Krüger Enge, Stamsund

Randi Hennie Nilsen, Stamsund

Frank Kristian Knudsen, Stamsund

May Perly Langstrand Hansen, Stamsund

Kjellaug Hatlen Lunde, Stamsund

Varamedlemmer:

Ellen Krüger, Stamsund

Mette Camilla Skadberg, Stamsund

May-Britt Larsen Stamsund

VALBERG

Faste medlemmer:

Helge Lars Vikjord, Valberg

Åse Ingrid Riksheim, Valberg

Kåre Hatløy, Valberg

Evelyn Tone Knutsen, Valberg

Varamedlemmer:

Kjell Egil Moen, Valberg

Atle Vikjord, Valberg

Annie Sofie Larsen, Valberg

Arnt Egil Ernstsen, Valberg

Vågan

SVOLVÆR

Faste medlemmer:

Monika Willumsen Ravnåsen

Trine Aas Nordvik

Sidsel Haga Rothli

Oddvar Egil Hansen

Turid Ringstad

Sirianne Kilvær

Varamedlemmer:

Ståle Martin Elvebakk

Preben Hasselberg

Solveig Elise Nordvik

Linn Gunhild Knutsen


VÅGAN SOKN

Faste medlemmer:

John Sverre Lorentzen

Ingar Brun

Hilde Brun-Småbakk

Marita Pettersen

Beathe Helen Eidstø

Else Annie Margareth Hansen

Varamedlemmer:

Rolf Kåre Lorentzen

Lisa Irene Lind Brun

Kristin Lovise Smalås Risan

Jim Ketil Kristoffersen


STRANDLANDET

Julie Hauge

Ida Kristiane Jensen Sliper

Lisbeth Sivertsen

Karl-Petter Adolfsen

Vara medlemmer:

Ida Merethe Haugen

Ole Ingar Johansen

Linda Jenssen Schøning

Beate Bertheussen


GIMSØY OG STRAUMAN

Faste medlemmer:

Hilde Kate Ovesen

Cecilie Gjendahl

Odd Arve Stokvik

Anne- Sofie Hansen

Veronica Nygård

Ellinor Kristin Dahl Eliassen

Vara medlemmer:

Veronica Emilie Karlsen

Maja Iversen


HENNINGSVÆR

Faste medlemmer:

Hege Henriksen

Ann Karin Kristiansen

Tora Julie Elings Aanstad

Hilde Hege Kristoffersen Rask

Lena Erika Gunilla Alstad

Grete Fjordbakk

Varamedlemmer:

Else Bjørg Næss

FLAKSTAD MENIGHETSRÅD

Faste medlemmer:

Siv Kathrine Nygård

Irene Sandnes

Kristine Knutsen Friis

Ann-Hariet Rostad Jensen

Anita Tilrum

Vivian Eriksen

Varamedlemmer:

Tone Annie Soløy Knutsen

Merete Johansen

Silje Dreyer Eriksen

Grethe Karin Iversen

Iris Elise Leonhardsen

MOSKENES MENIGHETSRÅD

Faste medlemmer:

Margrete Tennes

Ingjerd Anna Martinsen

Nina Larsen

Jon Arvid Bendiksen

Heidi Johnsen Møller

Wenche Johnsen

Varamedlemmer:

Anita Adolfsen Edvardsen

Thore Hansen

Ann Karin Kristiansen

Nina Tertit Arntzen