Mia-Lovise Jacobsen Unstad (8), Frida Rostad (9), Odin Hestnes Berg (12), Birk Lotind (12) og Vemund Robert Sverre Selboe (12) fra lokallaget i Vågan deltok for første gang på landsleir og landsmøte i Miljøagentene. Vemund er styreleder i lokallaget og har vært medlem i tre år. Odin og Birk er styremedlem og har vært miljøagenter i henholdsvis 2 og 1 år. Frida er nestleder og har sammen med Mia-Lovise (vara) vært medlem i overkant av et halvt år.

Landsmøtet behandler landsmøtesaker som regnskap, vedtekter og velger sentralstyre. Til sentralstyret ble blant annet Kaja Nyland (21) fra Kabelvåg valgt inn, også hun tidligere medlem av Miljøagentene Vågan. Landsmøtet stemmer også over hvilke miljøsaker organisasjonen skal jobbe med fremover.

Deltok aktivt

De unge våganværingene deltok aktivt i møtet og kom med forslag til saker som var viktige for dem. Fra sitt bord leste Frida opp forslag til tema for neste miljøagentrapport for de 250 oppmøte i landsmøtesalen.

«Vi foreslår tema om å redde korallrev og livet i havet» sa Frida inn i mikrofonen.

Landsmøtet stemte over alle forslagene som kom opp og søndag ble det klart at tema for neste rapport skal være «Havet». Det synes miljøagentene fra Vågan var fint og alle er enige om at det er et bra tema.

«Jeg er glad i havet», skyter Odin inn før Vemund sier at vi må rydde i havet. Mia-Lovise, Birk og Frida sier de er enige med Odin og Vemund.

Mange regler

Det var første gang med delegatkort for barna og det var mange regler å sette seg inn i, men kortet ble rakt i været for sakene som skulle stemmes over og barna hadde god oversikt over hva de ønsket å gi sin stemme til. Noen saker var enstemmig og andre saker var det større uenighet om. Det er i hvertfall ingen tvil om at det er engasjement blant barna.

Sakene barna stemte frem som de viktigste for dem å arbeide for de neste to årene var natur og dyr, klimaendringer og å bli hørt og tatt på alvor i miljødebatten.

- I en verden der man lett kan miste motet av alt det rare de voksne politikere foretar seg er det godt å se at miljøengasjement og ønsket om å delta i demokratiet lever i beste velgående blant barna. Barna er tydelig opptatt av sin egen medbestemmelse.» sier Signe Lindbråten, Daglig leder i Miljøagentene.

Medbestemmelse og «bli hørt» har vært en gjenganger i landsmøtet under debattene og avstemningene. Dette er også beskrevet i Grunnloven §104: De (barn) har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

- Jeg oppfordrer alle nyvalgte lokalpolitikere til å ta kontakt med deres lokale miljøagenter og miljøengasjerte barn. Det er deres plikt å høre på barna – det står det til og med i grunnloven» sier Signe videre.

På spørsmål om helgens aktiviteter og møte har vært lærerikt og om de kunne tenke seg å delta på nytt, svarer barna unisont: «Ja!»