Disse kommunale tomtene har fått bein å gå på

Tre er solgt, to er under salg, og tre er ledige.