Gå til sidens hovedinnhold

Disse ni lofotbedriftene har regnskap som lyser grønt

Artikkelen er over 1 år gammel

Lofotposten har tatt et sveip over regnskapstallene for bedrifter i Lofoten. Her et utvalg av bedrifter som gikk med overskudd i fjor

Økning hos Byggtorget Leknes

Byggtorget Leknes AS økte omsetningen fra 21 til 23,1 millioner kroner i fjor. Overskuddet før skatt ble 389.663 kroner mot 332.077 kroner i 2017.

95 prosent av aksjene eies av J.H.K. Holding AS, som er holdingselskapet til Jan Hugo Kristoffersen. De øvrige fem prosent er eid av daglig leder i Byggtorget, Morten Amundsen. Selskapet har seks årsverk.

Økt overskudd på Napp

Lofoten Klippfisk AS på Napp omsatte i 2018 for 36,3 millioner kroner, som er nesten identisk med året før. Resultatet ble derimot bedre. Selskapet, som eies av Morten Jentoft og Carl Fredrik Jentoft, satt igjen med et overskudd før skatt på 1,8 millioner kroner – mot 1,3 millioner året før. Årsaken er først og fremst redusert varekostnad.

Selskapet betalte 418.696 kroner i skatt av overskuddet. Egenkapitalen ble økt i fjor fra 3,9 til fem millioner kroner, mens gjelden er vel seks millioner. Eierne fikk et samlet utbytte i fjor på 300.000 kroner.

Doblet inntektene på Ballstad

Smått, men godt, passer kanskje på Ballstad-bedriften LE Bygg, som bygger og vedlikeholder bygg – hovedsakelig på Vestvågøy. Bedriften med fire ansatte omsatte i 2018 for 5,8 millioner kroner, nesten nøyaktig en dobling fra året før.

Overskuddet før skatt ble 553.654 kroner, mot 149.106 kroner i 2017. Bedriften eies av Lars Åsberg Bøe og Eirik Svendsen.

Økning på Sakrisøy

Pilene peker oppover for Sakrisøy Rorbuer AS i Moskenes. I fjor omsatte reiselivsanlegget med rorbuer og restaurant for 8,7 millioner kroner, mot 7,9 millioner året før. Dagmar Gylseth er majoritetsaksjonær og eier 75 prosent, mens sønnen Michael Gylseth eier 25 prosent.

Sakrisøy Rorbuer satt igjen med et overskudd før skatt på 700.458 kroner, mot et underskudd på 867.600 kroner året før. Overskuddet er gått til å styrke egenkapitalen som er på vel en million kroner.

Pluss for robuutleier på Reine

Administrerende direktør i reiselivsselskapet Classic Norway, Terje Hatlen-Stokke, satt igjen med overskudd på 35.423 kroner fra utleie av sin egen rorbu på Reine gjennom selskapet Anne- og Kjellbua AS. Classic Norway AS eier Reine Rorbuer, og leier rorbuer også hos privatpersoner om sommeren.

Hatlen-Stokkes selskap hadde i fjor en inntekt på 136.501 kroner på utleie. Han er eneeier, og bekler alle verv, i selskapet. Selskapet har en gjeld på 3,6 millioner kroner.

Eiendomsselskap økte omsetningen på Hamnøy

Eiendomsselskapet Eliassen Rorbuer AS på Hamnøy i Moskenes økte omsetningen i 2018 fra 5,1 til 5,7 millioner kroner. Selskapet satt igjen med 307.692 kroner i overskudd før skatt. Selskapet eier bygningsmassen knyttet til reiselivsanlegget. Den daglige driften står Eliassen Rorbuer Drift AS for.

Eiendomsselskapet eies av Torbjørn Torske Prosjektutvikling AS, Elvabu AS, Helsekosten Verdal AS og Farout AS. Selskapet etablerte i fjor Fredvang Utvikling AS, etter å ha kjøpt Lydersen Rorbuer & Sjøhus sammen med Eiliv Bugge Fougner.

Regnskap viser overskudd for gårdsbarnehage på Vestvågøy

Griseknoen Gårdsbarnehage AS på Vestvågøy satt igjen med et overskudd før skatt på 736.362 kroner i 2018, en nedgang fra 1,2 millioner året før. Inntektene ble redusert fra 7,7 millioner i 2017 til 7,2 millioner kroner i fjor.

Av inntektene utgjør kommunale tilskudd 5,7 millioner i fjor, en reduksjon på ca. 400.000 kroner fra 2017. Selskapet er en familiebedrift, og eies av Ole Kenneth Bolle og sønnene Kevin Kåre Leknes og Simon Leknes. Eierne tok ut 475.000 kroner i utbytte, og mens resten av overskuddet gikk til skatt og styrking av egenkapitalen, som har økt til 2,4 millioner kroner.

Overskudd hos Lofotleger

Lofotleger AS på Leknes hadde nesten identisk omsetning i 2018 og 2017, 5,6 millioner kroner. Selskapet satt igjen med et overskudd før skatt på 261.197 kroner, mot 329.993 kroner året før.

Selskapet har 5,9 årsverk, og eies med en like stor andel av legene Jan Hermann Høst (styreleder), Harald Sivertsen (daglig leder), Elin Gjerstad, Silje Fredriksen, Oddgeir Skoglund og Benedikte Aase-Jensen.

Økning hos kystfiskarlaget

Kystfiskarlagets servicekontor AS på Ramberg omsatte i fjor for to millioner kroner, mot 1,8 millioner i 2017. Selskapet satt igjen med 270.329 kroner i overskudd før skatt.

Servicekontoret er eid av Norges Kystfiskarlag, og de tre ansatte yter sekretærhjelp til laget. Annsofie Kristiansen er daglig leder.

Kommentarer til denne saken