Disse sakene skal avgjøres i formannskapet i Vågan i dag

Politikerne i Vågan får flere saker på bordet til behandling mandag morgen.