Cecilie Berntzen blir ny leder i Kontrollutvalget i Moskenes. Med seg i utvalget får hun Bjørnar Helland, Svein Georg Gabrielsen, Mina Dyrkorn Færden og May Aslaug Sæthre.

Kommunestyret var stort sett enige om de fleste valgene, men delte seg da det kom til styrerepresentasjon i Lofoten Avfallsselskap. Til LAS foreslår kommunene representanter til selskapets valgkomite, som igjen innstiller til representantskapet.

Avstemningen endte med at Bygdelista og SV fikk flertall for å lansere fire navn: Nåværende styrerepresentant Olaf Jensen, Trond Bendiksen, Hanna Sverdrup og Cathrine Johnsen. Moskenes Fellesliste ønsket at kommunestyret skulle være mer konkret om hvem det ønsker som styrerepresentant, og foreslo Hanna Sverdrup som medlem og Olaf Jensen som varamedlem.

Ordfører Lillian Rasmussen fortsetter som kommunens styremedlem i Lofotodden nasjonalpark, der hun også er leder, med varaordfører Bjørn Jensen som vara.