Gå til sidens hovedinnhold

Disse vil holde veiene i Lofoten kjørbare

Fem entreprenører har meldt seg i konkurransen om å drifte riksvegene i Lofoten. Flere av dem hører hjemme i Lofoten.

Ved fristens utløp tirsdag hadde følgende meldt sin interesse for å drifte E10 mellom Å i Lofoten og Tjeldsund bru, riksveg 85 til Sortland og Lødingen samt riksveg 83 til Harstad.

– Vi er meget godt fornøyd med deltakelsen i konkurransen. Det er også veldig positivt å se at både lokale og nasjonale aktører er interessert i dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og så tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren innen utgangen av april, sier kontraktsansvarlig Solveig Hansen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Presis Vegdrift AS leverte det laveste tilbudet, med en sum på 418 millioner kroner. Det høyeste tilbudet kom fra Thore Magnussen og Sønn AS og lå på 530 millioner kroner.

Oppstart av kontrakten er 1. september, og kontrakten gjelder i fem år, fram til høsten 2026.

Dersom partene er enige, er det mulig å forlenge kontrakten med opptil tre år. I tillegg har Statens vegvesen opsjon på 1 år utover dette slik at lengden på kontrakten kan bli inntil ni år.

Må bruke video

Entreprenøren i Midtre Hålogaland blir først i landet med fast bruk av videoanalyseverktøy til bruk ved brøyting og strøing på to av bilene.

- Slik får både entreprenøren og Statens vegvesen løpende informasjon om blant annet friksjon, overflatetemperatur, snø- og istykkelse, dugg og frysepunkt. Hensikten er å få enda bedre grunnlag for riktig brøyting og strøing, kommer det fram av pressemeldinga.

I tillegg inviterer Statens vegvesen til å komme med smarte løsninger for gjenbruk av strøsand og skiltplater. Entreprenøren utfordres også til å utvikle en transportabel container for snøtining i Harstad, som kan brukes til tining av snø som ellers må kjøres til deponi.

– Statens vegvesen ønsker å bidra til bruk av ny teknologi, og det blir spennende å se hvordan videoanalyse kan brukes i et område der vinterdriften er utfordrende. Vi ser også fram til å samarbeide med entreprenøren om nye miljøløsninger, og vil belønne disse, sier Solveig Hansen.

Strengere miljøkrav

Statens vegvesen setter nye og strengere miljøkrav til drift av riksvegene. Alle entreprenører må være miljøsertifiserte, og alle må rapportere om CO2-utslipp. Målet er at utslippene fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030. Derfor er det satt en maks grense for utslipp fra lastebiler og maskiner som brukes i vegdriften.

Det er også krav til oppsamling av slam fra tunnel, strøsand fra veg og slam fra drenskummer. I tillegg er det forbud mot salting på E10 langs Rørvikvannet i Vågen kommune, fordi dette er drikkevannskilden til Henningsvær.

TilbyderTilbudssum eks. mva

Holdahl Maskin og Transport AS

433.788.450 kr
Mesta AS468.214.924 kr
Presis Vegdrift AS418.196.548 kr
Thore Magnussen og Sønn AS 530.590.162 kr
Veidekke Industri AS496.871.700 kr

Kommentarer til denne saken